Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris faoin vacsaín HPV

Labhair an tAire Harris leis an Aire McGrath faoin tsaincheist seo inniu.

Thug an tAire McGrath dearbhú don Aire Harris go bhfuil sé i bhfách leis an bhfeachtas nua chun tuismitheoirí a spreagadh leas a bhaint as an vacsaín HPV, ar rud é lena sábháiltear beathaí. Chuir sé fáilte roimh an bhfíric gurb é cuspóir foriomlán an fheachtais nua faisnéis a thabhairt do thuismitheoirí agus iad a threorú chuig gairmithe leighis má bhíonn aon cheisteanna acu, nó má theastaíonn aon fhíricí uathu, ar an ábhar.

Aontaíonn an tAire Harris agus an tAire McGrath gurb iad gairmithe leighis na haon daoine atá cáilithe chun comhairle a thabhairt maidir le vacsaíní agus mholfaidís do thuismitheoirí leas a bhaint as an gcomhairle sin.

Dúirt an tAire Harris, “Sábháiltear beathaí leis an vacsaín HPV agus tá teachtaireacht shimplí agam do thuismitheoirí, is é sin, faighigí aon fhíricí agus aon fhaisnéis ó shaineolaithe leighis agus uathu sin amháin. Labhraígí le bhur ndochtúir. Caithigí súil ar HPV.ie.”