Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris ar fhoilsiú na Tuarascála maidir le scolóis ón Ombudsman do Leanaí

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu roimh fhoilsiú na Tuarascála maidir le scolóis ón Ombudsman do Leanaí.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire, “Léirítear i gceart sa tuarascáil seo gur gá dúinn feabhsuithe suntasacha a dhéanamh ar amanna feithimh le gnáthaimh scolóise do leanaí agus do dhéagóirí in Éirinn.”

“Is dearbhthosaíocht é sin domsa, don Rialtas agus d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i mbliana. Fáiltím roimh an ngealltanas atá tugtha ag FSS nach mbeidh aon leanbh ag fanacht le níos mó ná 4 mhí le gnáthamh den sórt sin faoi dheireadh na bliana. Má éiríonn linn an sprioc-am feithimh a bhaint amach, beidh ár n-amanna feithimh ag teacht le hamanna feithimh na Seirbhíse Náisiúnta Sláinte (NHS) sa Ríocht Aontaithe.”

“Déanfar raon beart éagsúil chun an sprioc sin a bhaint amach, lena n-áireofar acmhainn bhreise obrádlainne a sholáthar in Ospidéal Chromghlinne ó mhí Aibreáin ar aghaidh.”

Tiocfaidh an tAire le chéile le grúpaí tathanta scolóise an athuair sna seachtainí atá le teacht chun iad a chur ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta ina leith seo.