Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris agus ón Aire McGrath maidir le ceapachán Mary Davis mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin domhanda ar Chumann Idirnáisiúnta na nOilimpicí Speisialta

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, fáilte chroíúil inniu roimh cheapachán Mary Davis mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin domhanda ar Chumann Idirnáisiúnta na nOilimpicí Speisialta.

Ag labhairt dó ar maidin, dúirt Harris, “Tá cuid mhór oibre déanta ag Mary chun comhionannas a chur chun cinn in Éirinn agus chun rud ar thug Franklin D. Roosevelt “a society where nobody feels left out” air a chruthú. Tá deis aici é sin a dhéanamh ar bhonn domhanda anois.”

Dúirt an tAire McGrath, “Tá sártheist ag Mary maidir le tathant a dhéanamh agus dul i mbun feachtais ar son cuimsithe do dhaoine faoi mhíchumas intleachta. Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh a ceapachán mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, rud atá tuillte go maith aici. Tá an-tacaíocht tugtha ag muintir na hÉireann cheana féin do rannpháirtíocht agus d’obair dheonach, ar éiteas na nOilimpicí Speisialta iad, agus táim ag tnúth le bheith ag obair le Mary amach anseo.”

Críoch