Preasráitis

Ráiteas ón Aire Harris agus ón Aire Donohoe maidir leis an toradh ar an gcruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin an INMO

Údar mór díomá do Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus do Paschal Donohoe TD, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, is ea an toradh ar an gcruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) anocht. Ní dhéanfar aon trácht eile ar an ábhar go dtí go mbeidh an chéad chruinniú eile de chuid Ghrúpa Maoirseachta Chomhaontú Bhóthar Lansdún thart, rud a bheidh ar siúl amárach agus a mbreithneofar lena linn na hiarmhairtí a bheadh ag an ngníomhaíocht thionsclaíoch atá beartaithe ag an gCumann.