Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath TD

“Chuir an méid a chonaic mé ar Primetime anocht alltacht orm. Mórábhair imní dom is ea na saincheisteanna as ar tháinig na tuarascálacha atá críochnaithe nó atá ar siúl faoi láthair ar an ábhar. Mar gheall ar a thromchúisí atá na hábhair imní sin, choimisiúnaigh an Rialtas athbhreithniú tábhachtach orthu, rud atá faoi stiúir ag an Uas. Dignam. Tá sé curtha in iúl dom go bhfaighidh mé an tuarascáil ón Uas. Dignam faoi dheireadh na míosa agus tá rún daingean agam an oiread faisnéise is féidir a chur ar fáil go poiblí. Idir an dá linn, d’iarr mé cruinniú práinneach le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun plé a dhéanamh ar an méid a tuairiscíodh anocht. Tá sé beartaithe agam bunú an Choimisiúin Fiosrúcháin a bhrostú a luaithe a bheidh an tuarascáil ón Uas. Dignam faighte agam.”