Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath TD ar an athbhreithniú ar chúram altrama san Oirdheisceart.

Chuir Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, in iúl go bhfuil sé ag súil gur faoi dheireadh mhí Lúnasa a gheobhaidh sé an tuarascáil chríochnaithe ó Conor Dignam, Abhcóide Sinsearach, ar chúrsaí a bhaineann le cúram altrama do dhaoine faoi mhíchumas san Oirdheisceart.

Chuir an tUas. Dignam in iúl don Aire roimhe sin go mbeadh a chuid oibre críochnaithe go luath i mí Lúnasa.  Ar iarratas ón Uas. Dignam, comhaontaíodh go dtabharfaí méid beag ama sa bhreis dó chun deis a thabhairt dó roinnt sonraí deiridh a chur san áireamh.

Ar na hábhair a bpléifidh an tUas. Dignam leo ina athbhreithniú tá sainaithint na gcúrsaí a bheidh ina gcabhair agus dréachtú á dhéanamh ar na Téarmaí Tagartha don Choimisiún Imscrúdaithe beartaithe a imscrúdóidh an cúram a tugadh do dhaoine aonair faoi mhíchumas i dteach altrama san Oirdheisceart.

Níl sé beartaithe ag an Aire aon ráiteas breise a thabhairt ar an ábhar go dtí go bhfuil an tuarascáil faighte aige agus go bhfuil na torthaí istigh inti breithnithe aige.