Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath maidir le bás Donal Toolan

“Bhí brón orm a fhoghlaim go bhfuair Donal Toolan, sárfheachtasóir agus gníomhaí breá ar son daoine faoi mhíchumas, bás inné. Ba mhaith liom mo chomhbhrón a chur in iúl dá theaghlach agus don iomad cairde a bhí aige.

Chaith Donal a shaol ar fad ag obair chun feabhas a chur ar shaol daoine faoi mhíchumas. Chuir sé roinnt grúpaí tathanta ar bun agus thug siad guth do dhaoine faoi mhíchumas. Rinne sé cuid mhór chun cuimsiú a chur chun cinn agus chun daoine faoi mhíchumas a chumhachtú. Bhain Donal éachtaí suntasacha amach le linn a shaoil. Ina measc sin, bhí sé ar an gcéad duine faoi mhíchumas riamh a ainmníodh chuig an gComhairle Stáit; bhí sé ina aisteoir; bhí sé ina iriseoir craolacháin rathúil; agus bhí sé ina láithreoir ar an teilifís agus ar an raidió araon. Cé go raibh a shaol róghearr, d’éirigh go geal leis lena linn.

Feictear domsa, áfach, gurbh é an t-éacht ab fhearr a bhain Donal amach ná nár lig sé dá mhíchumas srian a chur lena shaol. Tá duine uathúil agus fíorlaoch caillte ag pobal na ndaoine faoi mhíchumas agus ag an bpobal i gcoitinne. Tá sé fíorbhrónach go bhfuil beirt laochra caillte againn le cúpla mí anuas, ba iad sin, Martin Naughten agus Donal Toolan. Mar sin féin, beidh an obair a rinne siad le brath go ceann i bhfad.

Chuaigh géarthiomantas agus flaithiúlacht Donal i bhfeidhm ar a lán daoine. B’onóir liom aithne a bheith agam air.

Suaimhneas síoraí dá anam.”

CRÍOCH