Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath

Bhí brón orm a fhoghlaim go bhfuair Martin Naughton, sárfheachtasóir agus gníomhaí breá ar son daoine faoi mhíchumas, bás inné agus ba mhaith liom mo chomhbhrón a chur in iúl dá dheirfiúracha, dá theaghlach agus don iomad cairde a bhí aige. Chaith Martin a shaol ar fad ag obair chun feabhas a chur ar shaol daoine faoi mhíchumas. Bhí Martin an-tiomanta do Mhaireachtáil Neamhspleách a chur chun cinn agus do dhaoine faoi mhíchumas a chumhachtú saol neamhspleách a bheith acu nuair ab fhéidir. Ceann de na héachtaí ba mhó a bhain Martin amach ba ea gur bhunaigh sé an Chéad Ionad um Maireachtáil Neamhspleách in Éirinn. Tá níos mó ná fiche ionad den sórt sin ann ar fud na tíre anois. Ceapadh Martin chuig Tascfhórsa an Rialtais um Buiséid Phearsantaithe do dhaoine faoi mhíchumas le déanaí agus tá a fhios agam go gcronófar go mór é.

Tá fíorlaoch caillte ag pobal na ndaoine faoi mhíchumas agus ag an bpobal i gcoitinne. Ar an drochuair, tá aistear deacair Martin thart anois. Bhí sé de phribhléid agam aithne a bheith agam air agus deis a fháil oibriú leis. Go ndéana Dia a mhaith air.