Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte

Tar éis dó athbhreithniú a dhéanamh ar an tuarascáil ó Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann (IBTS) maidir le hathrú a dhéanamh ar bheartais iarchurtha i dtaca le deonú fola ag fir a mbíonn gnéas acu le fir eile, tá sé fógartha ag Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (Dé Luain an 27 Meitheamh) go nglacann sé leis an moladh uaithi an cosc saoil atá ar fhir den sórt sin faoi láthair maidir le fuil a dheonú a laghdú go hiarchur aon bhliana. Glacann sé freisin leis an moladh ón tSeirbhís daoine a raibh ionfhabhtú gnéas-tarchurtha orthu roimhe seo a iarchur ar feadh tréimhse cúig bliana tar éis an ionfhabhtaithe sin Mar gheall ar an athrú go hiarchur aon bhliana, beidh an beartas iarchurtha in Éirinn, nuair a chuirfear chun feidhme é, ag teacht leis an mbeartas iarchurtha a thabharfar isteach i dTuaisceart Éireann i mí Mheán Fómhair agus le beartais den chineál céanna atá i bhfeidhm sa Ríocht Aontaithe, i gCeanada agus in áiteanna eile faoi láthair.

“Cuirim fáilte roimh an moladh ón IBTS, rud a thug sí tar éis don Rialtas iarraidh uirthi athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfianaise eolaíoch atá taobh thiar den chosc saoil atá ar na daoine lena mbaineann fuil a dheonú, agus thug mé fógra don IBTS go nglacaim leis an moladh uaithi. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Ollamh Anthony Staines, Cathaoirleach an IBTS, as an obair a rinne an tSeirbhís. Chomh maith leis sin, d’iarr mé ar an tSeirbhís leanúint de bheith ag obair le mo chuid feidhmeannach ar phlean láidir cur chun feidhme a fhorbairt ionas go mbeifear in ann an t-athrú ar an mbeartas deonú fola a chur chun feidhme go héifeachtach agus ionas go mbeifear in ann an réasúnaíocht taobh thiar den athrú agus na himpleachtaí a bheidh aige a mhíniú go soiléir do gach deontóir féideartha fola, do gach faighteoir táirgí fola agus don phobal i gcoitinne. A luaithe a bheidh an plean sin réidh, beifear in ann dáta a shocrú óna mbeidh feidhm ag an athrú beartais”.