Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris TD, an tAire Sláinte, maidir le cannabas míochaine

D’fhógair an tAire Harris inniu gur mhaith leis athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas atá againn in Éirinn maidir le cannabas a úsáid chun críocha míochaine, rud ina dtabharfar aird ar an gcomhairle chliniciúil agus ar an saineolas cliniciúil is fearr atá ar fáil. Mar chuid den athbhreithniú sin, d’iarr an tAire ar an Údarás Rialála Táirgí Sláinte (ar ar tugadh Bord Leigheasra na hÉireann roimhe seo) sainchomhairle eolaíoch a chur air ar an ábhar.

“Ní bhaineann an plé seo le cannabas a dhíchoiriúlú ar aon bhealach ar bith, ach is é an rud atá i gceist leis ná athbhreithniú a dhéanamh ar ár mbeartas reatha agus féachaint leis an bhfianaise mhíochaine agus eolaíoch is déanaí a fháil ar na tairbhí míochaine a d’fhéadfadh daoine a bhfuil riochtaí míochaine áirithe orthu a bhaint as cannabas a úsáid”, a dúirt an tAire.

Dúirt an tAire freisin, “Ó theacht isteach san oifig dom, tá plé déanta agam ar an ábhar seo le mo chuid oifigeach, le saineolaithe míochaine, le hothair agus le comhaltaí den Oireachtas. Mar sin, is cúis áthais dom gur chuir an Dr Harty, Cathaoirleach an Chomhchoiste Oireachtais um Shláinte, in iúl dom go bhfuil sé beartaithe ag an gComhchoiste an t-ábhar a phlé níos déanaí sa mhí.”

Is féidir cannabas a fháil chun críocha leighis i roinnt tíortha e.g. an Ísiltír, Poblacht na Seice, Ceanada, an Astráil, Málta, an Chróit agus stáit áirithe sna Stáit Aontaithe. Tá sé faoi dhianrialú in Éirinn fós, áfach. Rialáiltear go dian é sna tíortha ina bhfuil sé ar fáil. Mar sin féin, tá sé ar fáil ar oideas ó dhochtúirí agus soláthraítear é i riocht caighdeánach trí chógaiseoirí.

Dúirt an tAire Harris freisin: “Bhuail mé le Vera Twomey, máthair Ava, agus tuigim an cás an-doiligh ina bhfuil an teaghlach. Táim ag súil le bualadh le Vera an athuair sna laethanta le teacht.

“Is eol dom go gcreideann a lán othar gur cheart cannabas a bhreithniú mar rogha chóireála le haghaidh a reachta sláinte. Ní leigheas údaraithe é cannabas faoi láthair, áfach, agus níor cuireadh é faoi na gnáthnósanna imeachta rialála le haghaidh leigheasanna fós, ar nósanna imeachta iad arb é is aidhm dóibh othair a chosaint agus a chinntiú go dtacaíonn dea-fhianaise ar a n-éifeachtacht le cóireálacha.”

Tá an tAire Harris ag súil le haiseolas a fháil ón Údarás agus leis na torthaí ar bhreithniúcháin Choiste Sláinte an Oireachtais a fháil.

CRÍOCH