Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, maidir le Stoirm Ophelia

“Lá deacair dúshlánach dár seirbhísí sláinte ba ea an lá inniu, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a tháinig isteach san obair. Rinne siad a ndualgas agus i bhfad níos mó ná sin.

Measaimid go mbeidh cur isteach leanúnach ann thar an gcúpla lá atá le teacht, ach creidimid go dtiocfaidh seirbhísí ar ais mar a bhí de réir a chéile. Is é sin an phríomhthosaíocht atá againn anois.

Is é an teachtaireacht do dhaoine a mbeidh coinne acu amárach ná go mbeidh an choinne sin ar siúl ach amháin má chloiseann siad a mhalairt. Má chuirtear coinne ar ceal, tabharfar fógra do dhaoine faoi sin.

Beidh roinnt moilleanna ann ar choinní agus ar scaoileadh amach as an ospidéal thar an gcúpla lá atá le teacht.

Is ar na hothair is soghonta a dhíreoidh ár seirbhísí pobail go príomha amárach agus sna laethanta atá romhainn.

Ag teacht sna sála ar an gcur isteach suntasach a bhí againn inniu, meastar go mbeidh Rannóga Éigeandála agus liachleachtóirí ginearálta araon an-ghnóthach amárach. Mar sin, d’iarrfainn ar dhaoine nach bhfuil coinne acu nó nach bhfuil fadhb phráinneach acu gan freastal ar a liachleachtóir ginearálta ná ar an ospidéal.”

Críoch