Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, maidir le deonú fola

Tugann an tAire dá aire na forbairtí i dTuaisceart Éireann maidir leis an mbaint den chosc ar fhir aeracha fuil a dheonú.  Déanfaidh Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann breithniú ar thuarascáil óna Coiste Comhairleach Leighis ag an gcruinniú dá chuid i mí an Mheithimh agus cuirfidh sé a mholadh maidir leis an tsaincheist seo faoi bhráid na Roinne tar éis an chruinnithe sin.

CRÍOCH