Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, i dtaca leis an gcinneadh a rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) go gcúiteofaí naoi gcóireáil nua

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, roimh an gcinneadh a rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) go gcúiteofaí naoi gcóireáil nua agus go dtosófaí an próiseas agus na prótacail um oideasú ina leith.

Dúirt an tAire Harris: “Is ionann é seo agus infheistíocht mhór eile atá déanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcógais nuálacha. Is an-suntasach agus an-tábhachtach do na hothair lena mbaineann atá an cinneadh a rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar gach cineál cóireála.”

D’iarr an tAire roimhe sin go réiteofaí an t-ábhar mar bheart práinne ionas nach n-imreofaí drochthionchar ar othair.

Dúirt an tAire Harris mar fhocal scoir: “Is tosaíocht é na naoi gcóireáil sin a sholáthar go tapa. Táim ag súil go ndéanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na próisis chliniciúla, tráchtála agus dhlíthiúla go léir a thabhairt chun críche mar bheart práinne chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag cliniceoirí agus ag othair ar na roghanna cóireála sin a luaithe is féidir.”

Críoch