Preasráitis

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte, ag Máistir-Rang na gCeannairí Cúram Sláinte 2016

Thug an tAire Harris aitheasc inniu ag Máistir-Rang na gCeannairí Cúram Sláinte 2016, a reáchtáladh faoin teideal “Seirbhís Sláinte Níos Fearr a Fhorbairt: Bá, Taise, Iontaoibh agus Foghlaim”.

Ag ceann de na chéad ócáidí ar ar fhreastail sé mar Aire Sláinte, thug an tAire Harris ómós do bhaill foirne sa tseirbhís sláinte a dhéanann sárobair i gcúinsí a bhíonn deacair ó am go chéile.

Chuir an tAire Harris in iúl go láidir go bhfuil sé mar aidhm aige an tseirbhís sláinte a aistriú go cinniúnach chuig cúram príomhúil – áit a soláthrófar cúram príomhúil i ngach pobal – agus dheimhnigh sé go n-iarrfaidh an Rialtas ar choiste Uile-Pháirtí Oireachtais fís fhadtéarmach aonair a fhorbairt le haghaidh cúram sláinte thar thréimhse 10 mbliana.

Ag labhairt dó ag an ócáid, dúirt an tAire Harris go bhfuil an Rialtas nua tiomanta do mhórthionscnaimh shláinte a sholáthar, lena n-áirítear na tionscnaimh seo a leanas:

· An Bille Sláinte Poiblí (Alcól) a achtú
· Éire a Dhéanamh Saor ó Thobac faoin mbliain 2025 (is é sin, caithfidh níos lú ná 5% den daonra tobac)
· Plean náisiúnta um ghníomhaíocht fhisiciúil, plean náisiúnta um murtall agus straitéis um shláinte ghnéasach a chur chun feidhme
· Clár a chur i bhfeidhm a bhfuil sé mar aidhm leis feabhas a chur ar chaighdeán an bhia inár gcuid ospidéal
· Cuirfear acmhainní ar leataobh gach bliain chun liostaí feithimh a laghdú, agus an cistiú á dhíriú go sonrach ar na cásanna is práinní agus ar na daoine atá ar feitheamh leis an tréimhse is faide.