Preasráitis

Ráiteas ó Leo Varadkar, an tAire Sláinte

“Tá sé thar am reachtaíocht a thabhairt isteach ar atáirgeadh daonna cuidithe, ar mháthairionadaíocht agus ar dheonú gaiméite. Tá sé beartaithe agam meabhrán do Bhille um Atáirgeadh Cuidithe a chur faoi bhráid an Rialtais faoi dheireadh na bliana.

“Agus an Bille sin á ullmhú agam, rachaidh mé i gcomhairle le Frances Fitzgerald, an tAire Dlí agus Cirt, le comhghleacaithe Rialtais agus le daoine eile. Is dócha go bpléifear sa Bhille le saincheisteanna a bhaineann leo seo a leanas: tuismíocht dhlíthiúil, máthairionadaíocht, deonú ubhchille agus speirme. Pléifear ann le saincheisteanna gaolmhara eile freisin.

“Is é an rud is tábhachtaí dúinn ina leith sin go ndéanfar leis an dlí sláinte agus sábháilteacht tuismitheoirí, sláinte agus sábháilteacht daoine eile atá páirteach sa phróiseas – ar nós deontóirí agus máithreacha ionaid – agus, rud is tábhachtaí fós, sláinte agus sábháilteacht leanaí a rugadh trí atáirgeadh cuidithe a chosaint, a chur chun cinn agus a áirithiú.”