Preasráitis

Ráiteas ó Leo Varadkar, an tAire Sláinte, maidir leis an ngníomhaíocht thionsclaíoch ó INMO

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh an gcinneadh ó Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) gníomhaíocht thionsclaíoch a chur siar i seacht Rannóg Éigeandála ar feitheamh ballóide.

“An comhaontú a rinneadh an tseachtain seo, is dea-chomhaontú é d’altraí, d’othair agus do cháiníocóirí. Cloítear ann le ceanglais Chomhaontú Bhóthar Lansdún, áit a bhforáiltear do phá a chur ar ais do sheirbhísigh phoiblí ó mhí Eanáir i gcomaoin síocháin thionsclaíoch.

“Cé gur éirigh linn 750 duine breise d’altraí agus de mhná cabhrach a cheapadh sa 12 mhí seo a chuaigh thart, is dúshlánach a bhíonn earcaíocht i réimsí áirithe, go háirithe timpeallachtaí ardbhrú ar nós Rannóga Éigeandála.

“Foráiltear sa chomhaontú seo do dheontas oideachais a chur ar fáil d’altraí agus do mhná cabhrach a théann isteach sa tSeirbhís Sláinte Poiblí ón taobh amuigh, cibé acu is ón gcoláiste nó ón earnáil phríobháideach atá siad ag teacht, ar an gcoinníoll go bhfanfaidh siad sa tSeirbhís ar feadh tréimhse níos mó ná 12 mhí. Ar an mbealach sin, aisghabhfaidh siad na táillí atá caite acu ar an mbreisoideachas. In ainneoin na gcostas lena mbaineann, creidim go mbeidh sé sin chun tairbhe dúinn maidir lenár gcuid altraí a earcú agus a choinneáil sa phost agus maidir le scileanna breise a chur orthu.

“Trí phoist bhreise ardú céime a fhaomhadh, beimid in ann a chinntiú go bhfanfaidh tuilleadh ball foirne sinsearach ag obair i Rannóga Éigeandála, áit a bhfuil a gcuid taithí ríthábhachtach d’othair agus do bhaill foirne eile araon.

“Tá ciall le bearta eile, iad sin a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht ina measc, agus cuirfear fáilte leathan rompu.

“Ní leis an gcomhaontú seo amháin a shárófar plódú inár Rannóga Éigeandála, rud atá ag dul i laghad faoi láthair, ach tabharfar leis an gcomhaontú cúnamh dúinn cúram níos fearr agus níos sábháilte a chur ar fáil d’othair agus iad inár Rannóga Éigeandála. Tríd an deontas oideachais a leathnú againn chuig gach altra nua, beimid in ann leapacha breise a oscailt agus plean an Tascfhórsa um Rannóga Éigeandála a chur chun feidhme dá bharr sin.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, le bainistíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le mo chuid oifigeach agus le INMO as an obair a rinne siad thar an deireadh seachtaine agus inniu chun an stailc a sheachaint.

Tá súil agam go gcuirfidh an méid sin ina luí ar altraí Rannóg Éigeandála vótáil i bhfabhar an phacáiste a comhaontaíodh aréir ag an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre agus nach dtiocfaidh an ghníomhaíocht a beartaíodh do mhí Eanáir chun cinn.”

Críoch