Preasráitis

Ráiteas ó Leo Varadkar, an tAire Sláinte, maidir leis an gcinneadh ó INMO

Tá áthas orm go bhfuil Coiste Feidhmiúcháin Náisiúnta Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) tar éis glacadh leis na tograí athbhreithnithe ón gCoimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre (WRC). Tuigim go bhfuil sé ar intinn ag INMO anois a mholadh d’altraí Rannóige Éigeandála glacadh leis na tograí sin i mballóid.

“Is é an bealach is fearr le freastal ar leasanna othar i gcónaí ná dul i mbun idirbheartaíochta agus gníomh tionscail a sheachaint. Is údar áthais ar leith dom go n-áirítear leis na tograí bearta sonracha chun feabhas a chur ar shábháilteacht othar agus ar an dóigh a soláthraítear cúram.

“Tá súil agam go measfaidh altraí Rannóige Éigeandála go bhfuil na tograí sách mionsonraithe agus sách láidir chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá orthu faoin mbeartas géaraithe, faoi shláinte agus faoi shábháilteacht agus faoi chur chun feidhme an chomhaontaithe féin.

“Go háirithe, tá súil agam go bhforbrófar leibhéal muiníne níos doimhne idir bainisteoirí ospidéil agus foireann altranais trí na tograí a chur chun feidhme go gníomhach agus trí fhaireachán gníomhach a dhéanamh orthu.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an WRC, leis na bainisteoirí i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus le INMO as a gcuid iarrachtaí thar an idirbheartaíocht fhada.”

CRÍOCH