Preasráitis

Ráiteas ó Leo Varadkar, an tAire Sláinte Cásanna i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir leis an Treoir um Tháirgí Tobac

Cuireann an tAire Sláinte agus Rialtas na hÉireann fáilte roimh na breithiúnais ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le trí agóid a rinneadh in aghaidh na Treorach um Tháirgí Tobac 2014. Foilsíodh na breithiúnais ar maidin

Deimhnítear sna breithiúnais gur bailí atá an Treoir, lena gcumasófar cosc a chur amach anseo ar thoitíní meantóil ar fud an Aontais Eorpaigh (AE), rialacha speisialta a thabhairt isteach do thoitíní leictreonacha agus pacáistiú a chaighdeánú tuilleadh i measc na mBallstát.

Dúirt an tAire Sláinte go bhfuil áthas air go ndeimhnítear leis na breithiúnais a eisíodh inniu gur bailí atá forálacha dlíthiúla na Treorach um Tháirgí Tobac. Go háirithe, tá an Chúirt Eorpach den tuairim go soláthraítear bonn dlíthiúil leis an Treoir lenar féidir le hÉirinn agus le tíortha eile pacáistiú caighdeánaithe táirgí tobac a thabhairt isteach.

Tá an Treoir seo ina beart tábhachtach do bhallstáit an AE maidir le dul i ngleic leis na 700,000 bás a tharlaíonn gach bliain san AE de dheasca galair atá bainteach le tobac.

Idir an dá linn, leanfaidh an Roinn Sláinte ar aghaidh ag obair ar son soláthar a dhéanamh don Treoir i ndlí intíre na hÉireann agus leanfaidh sí ar aghaidh ag bogadh i dtreo pacáistiú caighdeánaithe a thabhairt isteach.

Críoch