Preasráitis

Ráiteas ó Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit, maidir le hIonad Naomh Pádraig, Cill Chainnigh

Tá an-imní ar Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit, faoi na fadhbanna ar tharraing an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) aird na Roinne Sláinte orthu maidir le hionad ainmnithe i gCill Chainnigh atá á reáchtáil ag soláthraí seirbhísí deonach. Tá sé ríthábhachtach gur sábháilte a bhíonn cónaitheoirí leochaileacha agus go dtugtar cosaint dóibh in ionad atá mar bhaile dóibh. Tuigeann an tAire go raibh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i dteagmháil dhlúth le HIQA chun plé a dhéanamh ar an dóigh is fearr chun leas agus sábháilteacht na gcónaitheoirí atá faoi chúram an tsoláthraí seirbhísí lena mbaineann a áirithiú. Coinneofar an tAire Stáit ar an eolas go hiomlán faoi fhorbairtí sa chás seo.