Preasráitis

Ráiteas ó Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte

Ag labhairt di inniu faoin tsaincheist maidir le Cúram Altrama san Oirdheisceart, dúirt Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte, go gcreideann sí gur gá breithniú cúramach a dhéanamh ar Choimisiún Fiosrúcháin a bhunú chun féachaint ar gach gné dar tharla san Oirdheisceart.  Dúirt sí nár cheart breithiúnas críochnaitheach a dhéanamh ar an gcás sula bhféachfar ar an tuarascáil ó Conor Dignam SC, ar cheap an tAire go foirmiúil é an 7 Nollaig chun athbhreithniú a dhéanamh ar na tuarascálacha ó Devine agus ó Resilience Ireland ar an ábhar. Má táthar chun Coimisiún Fiosrúcháin a bhunú, beidh cinneadh ón Rialtas agus vóta san Oireachtas ag teastáil.

Ar chloisteáil di faoin ábhar den chéad uair i mí Aibreáin 2014, luaigh an tAire go raibh sé mar phríomhthosaíocht aici a chinntiú nach mbeadh aon duine eile i mbaol. Fuair sí an dearbhú sin agus cuireadh in iúl di nár ligeadh aon duine eile isteach san áras altrama príobháideach lena mbaineann ón mbliain 1995 agus gur baineadh an cónaitheoir deiridh as sa bhliain 2009.

“Is é an tsaincheist is tábhachtaí anseo ná cén fáth ar fágadh an duine leochaileach óg lena mbaineann san áras altrama go dtí an bhliain 2009 d’ainneoin gur ardaíodh na hábhair imní ba thromchúisí cheana féin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go bhfaighimis freagra ar roinnt de na ceisteanna a luaithe a fhoilseofar na tuarascálacha ó Devine agus ó Resilience Ireland. Tá cosc ar an dá thuarascáil sin a fhoilsiú go fóill mar gheall ar an imscrúdú atá ar bun ag an nGarda Síochána ón mbliain 2010. Ní raibh aon chosc, áfach, ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cur chun feidhme a dhéanamh ar na moltaí atá sa tuarascáil ó Conal Devine – Iniúchadh Náisiúnta ar Chúram Altrama a bhunú ina measc – agus is dea-scéala é sin.

I gcás na conspóide a bhain le leithscéal a eisiúint don duine leochaileach lena mbaineann, dúirt an tAire Lynch gur mhórchúis aiféala a bhí sa mhearbhall agus san easpa soiléire a bhí ann.

Tá sé tábhachtach anois go bhfaighimid amach go soiléir cad a tharla sa chás.

CRÍOCH