Preasráitis

Ráiteas ó Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, maidir le haosach óg faoi mhíchumas a chónaíodh i dteach altrama sa Deisceart.

Tá an Roinn Sláinte agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige araon i mbun scrúdú práinneach ar na saincheisteanna lena mbaineann. Rinne siad plé le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus TUSLA ar an ábhar cheana féin. Cuirfear cruinniú idir an dá Roinn, FSS agus TUSLA ar siúl níos déanaí an tseachtain seo. Dá bhrí sin, níor cheart aon chinneadh a dhéanamh maidir le gníomh breise a dhéanamh, más gá, go dtí go dtiocfar go soiléir ar na fíricí. Bíonn an tAire Stáit á choinneáil ar an eolas go hiomlán faoi fhorbairtí ina leith sin.

Iarradh Téarmaí Tagartha an Choimisiúin Imscrúdaithe do chás “Grace” a leathnú thar raon feidhme an Chinnidh ón Rialtas chun go n-áireofaí iontu freisin an cás cúram altrama i gCorcaigh/Ciarraí atá á phlé sna meáin le cúpla lá anuas. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, áfach, nár bunaíodh na fíricí sa chás cúram altrama is déanaí go fóill (i gcodarsnacht le cás “Grace”, inar cuireadh dhá thuarascáil mhionsonraithe i gcrích cheana féin). Níor cuireadh an cás faoi réir athbhreithniú ná cleachtadh scóipe go fóill chun teacht ar na fíricí lena mbaineann ach oiread.