Preasráitis

Preasráiteas – an tAire Sláinte

“Cuirim fáilte roimh an gcinneadh a rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) inniu Pembrolizumab a cheadú le haghaidh aisíocaíochta agus táim cinnte go dtabharfaidh an méid sin faoiseamh mór do na hothair lena mbaineann agus dá dteaghlach. Cuireadh an druga nua sin faoi réir measúnú cuimsitheach cheana féin. Amhail i gcás gach druga nua, ní mór do FSS próiseas ar leith a leanúint agus bhí mé ag iarraidh go gcuirfí an próiseas sin i gcrích mar ábhar práinne.

Ba mhaith liom an deis seo a thapú anois aitheantas a thabhairt don ról tábhachtach a imríonn Grúpa Drugaí FSS agus an tIonad Náisiúnta um Chógaseacnamaíocht maidir le measúnuithe den sórt sin a dhéanamh thar ceann othar.”

CRÍOCH