Preasráitis

Preasráiteas an 8 Meán Fómhair 2016

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, comhdháil a oscailt inniu chun Comóradh 10 mBliana Staidéar Fadaimseartha na hÉireann um Aosú (TILDA) i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, a shonrú.

Is ionann Staidéar Fadaimseartha na hÉireann um Aosú (TILDA) agus staidéar fadaimseartha ilbhliantúil ar na cora sláinte, sóisialta agus eacnamaíocha a bhaineann le sampla 8,000 duine atá 50 bliain d’aois nó níos sine. Seoladh i mí na Samhna 2006 é. Is é an chéad staidéar dá chineál in Éirinn agus is i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, atá an obair ar bun ó seoladh é.

Bailítear le TILDA faisnéis mhionsonraithe ar gach gné de shaol rannpháirtithe, lena n-áirítear faisnéis faoi na nithe seo a leanas:

  • Sláinte (sláinte fhisiciúil, meabhairshláinte, riachtanais seirbhíse agus úsáid seirbhíse, etc.);
  • An ghné eacnamaíoch (pinsin, fostaíocht, ioncam agus sócmhainní, etc.);
  • An ghné shóisialta (teagmháil le cairde agus le gaolta, cúram foirmiúil agus neamhfhoirmiúil, rannpháirtíocht shóisialta, etc.).

Dúirt an tAire, “Ní ionann scóip na dtomhas a bhailítear do TILDA agus do staidéir fhadaimseartha eile. Murab ionann agus cinn eile, áirítear le TILDA gné measúnachta sláinte. Tá sé ina fhoinse ríthábhachtach fianaise lena dtugtar tuiscint níos fearr dúinn ar aosú in Éirinn thar thréimhse leanúnach ama agus i roinnt réimsí éagsúla. Chomh maith leis sin, soláthraítear le TILDA fianaise chun bonn eolais a chur faoin mbeartas poiblí ar shláinte agus ar fholláine agus ar fud raon leathan réimsí eile amhail pinsin agus scor, cuimsiú sóisialta, coireacht, tithíocht agus iompar.

Tá an-áthas orm go bhfuil an Roinn Sláinte in ann tacaíocht airgeadais a thabhairt, in éineacht le Atlantic Philanthropies, do TILDA agus táim ag tnúth le bheith ag obair le TILDA chun a chinntiú go gcuirfear tuilleadh béime i gcónaí ar dhea-thaighde agus ar fhianaise láidir agus beartais á gceapadh.”