Preasráitis

Preaseisiúint ó Leo Varadkar TD, an tAire Sláinte, agus ó Simon Coveney TD, an tAire Cosanta Lena bhFógraítear go mBunófar an tSeirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine ar Bhonn Buan Iúil 2015

Tá sé fógartha ag Simon Coveney agus ag Leo Varadkar, an tAire Cosanta agus an tAire Sláinte faoi seach, go mbunófar an tSeirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine ar bhonn buan. Cinntíonn an tseirbhís an-luachmhar sin go mbíonn rochtain thráthúil ar chúram cliniciúil atá cuí agus ar ardchaighdeán ag daoine an-tinn agus ag daoine gortaithe i gceantair iargúlta.

Tá an tseirbhís á hoibriú ar bhonn píolótach ag an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna agus ag an Aerchór ó lár na bliana 2012 i leith. Cuireann Gardaí Cósta na hÉireann tacaíocht bhreise ar fáil. Tá níos mó ná 1,055 misean curtha i gcrích ag an tSeirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine go dtí seo, lenar áiríodh 323 othar a d’fhulaing taom croí STEMI agus ar gá iad a thabhairt go saotharlann idirghabhála corónaí tréchraicní príomhúla laistigh de 90 nóiméad chun cóireáil éifeachtach a fháil. Tá an tseirbhís dírithe go príomha ar chontaetha an Iarthair.

Rinne grúpa oibre trasearnála scrúdú ar bhealaí ina bhféadfaí seirbhís bhuan thiomnaithe a chur ar fáil. Rinne an bheirt Airí breithniú ar thuarascáil an Ghrúpa agus comhaontaíodh seirbhís bhuan a bhunú dá barr. Leanfaidh an tseirbhís bhuan an tsamhail seirbhíse atá ar bun cheana féin. Mar sin féin, thug siad gealltanas go ndéanfaí athbhreithniú leanúnach ar an oibríocht chun socrú seirbhíse inbhuanaithe fadtéarmach a chinntiú.

Dúirt an tAire Varadkar: “Tá ríméad orm gur chomhaontaigh an Rialtas an tSeirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine a chur ar bhonn buan. Eiseamláir iontach de chomhoibriú ar fud an Rialtais atá inti agus léiríonn sí an méid is féidir a bhaint amach ach na hacmhainní atá ann cheana a úsáid, fiú tar éis géarchéim mhór airgeadais. Tá an-leas bainte ag othair as an tseirbhís agus cinntíonn sí go bhfuil rochtain thráthúil ag na daoine sin i gceantair iargúlta, go háirithe san Iarthar, ar an gcóireáil speisialaithe atá ar fáil in ospidéil mhóra. Ba mar fhreagairt do thaomanna croí STEMI a bhí trian amháin de na misin agus bhíothas ábalta cóireáil a chur ar na hothair sin i saintimpeallacht laistigh de 90 nóiméad ón diagnóis trí na misin sin.” Rud iontach atá sa chomhoibriú idir an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna agus an tAerchór.”

Dúirt an tAire Coveney: “Fáiltím roimh bhunú Seirbhíse Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine bhuan agus roimh an tacaíocht leanúnach a thugann Óglaigh na hÉireann don tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna maidir le seirbhís chomh luachmhar sin a chur ar fáil do dhaoine i bpobail tuaithe. Eiseamláirí iad gairmiúlacht an Aerchóir agus seirbhís thiomnaithe héileacaptair á cur ar fáil aige agus an tiomantas atá aige don tseirbhís sin go dtí seo. Is eol dom go leanfar den leibhéal tiomantais sin isteach san am atá le teacht de réir mar a chuirtear an tseirbhís ar bhonn inbhuanaithe”.

CRÍOCH