Preasráitis

Ráiteas ón Aire Finian McGrath TD

Ag teacht sna sála ar thuairiscí sna meáin le déanaí agus ar an imní phoiblí a cuireadh in iúl faoi sheirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas arna soláthar nó arna gcistiú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), tháinig an tAire Finian McGrath agus an tAire Simon Harris le chéile le hoifigigh shinsearacha ó FSS inniu chun an scéal a phlé.

Bhí díospóireacht mhacánta oscailte ag na hAirí le hoifigigh FSS maidir leis na hábhair imní thromchúiseacha atá ann faoi na saincheisteanna a tháinig chun cinn le déanaí agus faoi na saincheisteanna stairiúla a bhaineann leis an gcúram atá tugtha ag an Stát do dhaoine leochaileacha faoi mhíchumas.

D’athdhearbhaigh FSS na ráitis phoiblí a thug sí roimhe seo don Choiste um Chuntais Phoiblí, agus í ag aithint na mórlochtanna seirbhíse agus bainistíochta atá ann thar roinnt blianta i dtaca le saoránaigh faoi mhíchumas agus lena dteaghlach a chuir muinín sa Stát tús áite a thabhairt do na riachtanais bhreise atá acu.

Rinne na hAirí plé le FSS ar an raon beart atá á gcur chun feidhme agus atá á gcur ar aghaidh le blianta beaga anuas chun an scéal a fheabhsú.   Chomh maith leis sin, leag na hAirí béim ar an ngá atá ann le tuilleadh faisnéise a thabhairt don phobal faoi na comhlachtaí neamhspleácha ar féidir leo ábhair imní a chur in iúl dóibh.

Dúirt an tAire McGrath, “Tá rún daingean pearsanta agam a chinntiú go dtabharfar tús áite do chosaint cheart a thabhairt do dhaoine atá faoi chúram an Stáit.  Tá rún daingean agam freisin go ndéanfar iniúchadh ar shaincheisteanna stairiúla agus go dtabharfar aghaidh ar na saincheisteanna sin ar bhealach cuimsitheach.”

Déanfaidh an tAire McGrath tuilleadh plé ar an ábhar sa Dáil Dé Céadaoin an 20 Iúil.