Preasráitis

Pléifidh an tAire Harris comhar idirnáisiúnta faoi rochtain ar chógais nua ag Cruinniú Airí Sláinte ECFE

Tá an tAire Harris ag freastal inniu ar chruinniú Airí Sláinte ECFE i bPáras i dteannta Airí Sláinte ó bhreis agus 35 thír eile, a chuimsíonn tíortha ECFE agus tíortha comhpháirtíochta. Pléifidh na hAirí saincheisteanna lena n-áirítear conas is féidir rochtain inbhuanaithe ar chóireálacha nuálacha a chinntiú agus conas is féidir dul i ngleic le caiteachas neamhéifeachtach sláinte.  Reáchtáiltear cruinniú Airí ECFE gach 5-6 bliana.

Ag labhairt dó roimh an imeacht, dúirt an tAire Harris: “Dúshlán a bhfuil roinnt mhaith tíortha ag dul i ngleic leis is ea rochtain a fháil ar dhrugaí nua nuálacha.  Táim ag súil go háirithe le leanúint den phlé le hAirí ar chomhar idirnáisiúnta le go mbeifear in ann torthaí níos fearr a bhaint amach i dtaca le drugaí nua a rochtain.  Is é mo thuairim dhaingean go bhféadfar an-leas a bhaint as comhar idirnáisiúnta chun torthaí níos fearr a bhaint amach d’othair agus do sheirbhísí cúram sláinte.”

Féachfaidh na hAirí le teacht ar chomhaontú freisin faoi thosaíochtaí sa todhchaí le haghaidh obair Choiste Sláinte ECFE, lena n-áireofar tuilleadh oibre a dhéanamh ar dhul i ngleic le dúshláin sláinte poiblí amhail an murtall, úsáid dhochrach alcóil, caitheamh tobac agus frithsheasmhacht fhrithmhiocróbach agus ar bhearta nua a fhorbairt chun eispéiris othar agus torthaí d’othair a fheabhsú.