Preasráitis

Ceapann an tAire Sláinte an Cathaoirleach ar an gCoiste Náisiúnta Scagthástála

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur ceapadh an tOllamh Niall O’Higgins mar Chathaoirleach ar an gCoiste Náisiúnta Scagthástála. Tagann an ceapachán sna sála ar chomórtas oscailte le haghaidh an phoist mar chathaoirleach. Tá taithí fhairsing ag an Ollamh O’Higgins sa réimse seo.  Bhí ról lárnach aige i gcóras seirbhísí ailse cíche a bhunú

Seolann an tAire Sláinte comhairliúchán poiblí maidir le rochtain ar fhrithghiniúint

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, comhairliúchán poiblí a sheoladh inniu (Dé Máirt) maidir le rochtain a mhéadú ar fhrithghiniúint. Ag teacht sna sála ar mholadh ón gComhchoiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht, chuir an tAire Harris Grúpa Oibre ar bun níos luaithe i mbliana chun breithniú a dhéanamh ar na saincheisteanna

Seoltar Clár Rochtana Cannabais Leighis lena gcumasófar rochtain atruach ar channabas ar chúiseanna leighis

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, a lámh inniu le reachtaíocht lena gceadófar Clár Rochtana Cannabais Leighis a oibriú ar bhonn treorach ar feadh tréimhse cúig bliana. Faoin gClár, éascófar rochtain ar tháirgí cannabasbhunaithe chun críocha leighis ar aon dul leis an reachtaíocht. Dúirt an tAire Harris: “Bhaineamar cloch mhíle thábhachtach amach inniu. Tá

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh an gcéad chruinniú de chuid Bhord nua FSS – Tá an feabhas ar rialachas agus cuntasacht FSS ar cheann de na príomh-bhunspriocanna inghnóthaithe leis an gclár Sláintecare 

Bhuail Simon Harris TD, an tAire Sláinte, leis na comhaltaí den Bhord nua ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) inniu (Dé hAoine) sular tionóladh an chéad chruinniú de chuid an Bhoird. Níos luaithe sa tseachtain, chuir an tAire a lámh le hordú tosach feidhme don Acht um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2019, rud lena

Ceadaíonn an Chomh-aireacht foilsiú an Bhille um Binse CervicalCheck agus fógraíonn an tAire Harris íocaíocht ex gratia €20,000 i leith neamhnochtadh an iniúchta ar CervicalCheck

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis ceadú a fháil ón gComh-aireacht chun dul ar aghaidh le Bille um Binse CervicalCheck a fhoilsiú sna laethanta atá le teacht. Éistfidh an Binse na héilimh a eascraíonn as an iniúchadh cúlghabhálach cliniciúil cíteolaíochta a rinneadh ar CervicalCheck agus as fionnachtana an Athbhreithnithe ón Sainphainéal ar

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh cheapadh an Uas. Keith Synnott mar Threoraí Cliniciúil Náisiúnta um Sheirbhísí Tráma

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé Domhnaigh) roimh cheapadh an Uas. Keith Synnott mar Threoraí Cliniciúil Náisiúnta um Sheirbhísí Tráma. Tá ceapadh an Uas. Synnott ar cheann amháin de na gníomhartha láithreacha atá sa Tuarascáil ‘Córas Tráma d’Éirinn’ agus beidh sé ina bhunchloch riachtanach don chóras sin a chur chun feidhme.

Fógraíonn an tAire Simon Harris seirbhís éigeandála héileacaptair nua do Chúige Mumhan

Síníodh Comhaontú Seirbhíse idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Mearfhreagairt Pobail na hÉireann le haghaidh seirbhís aerleighis nua a sheoladh Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé hAoine) go seolfar seirbhís aerleighis nua sa Deisceart sna seachtainí atá romhainn, tar éis d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Comhaontú Seirbhíse a shíniú

Page 2/80