Preasráitis

Óstálann Simon Harris, an tAire Sláinte, Comhphlé Sibhialta Uile-Oileáin ar impleachtaí an Bhreatimeachta do Chomhar Sláinte Trasteorann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Comhphlé Sibhialta Uile-Oileáin a óstáil inniu (Dé hAoine) ar impleachtaí an Bhreatimeachta do Chomhar Sláinte Trasteorann. Tionóladh an t-imeacht comhairliúcháin le geallsealbhóirí i nDún Dealgan.

Tá an t-imeacht mar chuid den phróiseas Comhphlé Shibhialta Uile-Oileáin ar bhunaigh an Rialtas é chun an comhrá is leithne is féidir a éascú ar na dúshláin a ghabhann leis an mBreatimeacht agus ar an dóigh a bhféadfadh na dúshláin sin dul i bhfeidhm ar chodanna difriúla den tsochaí ar bhonn uile-oileáin.

Tháinig geallsealbhóirí ar spéis leo ábhair shláinte uile-oileáin le chéile chun plé a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh bheith ag an mBreatimeacht ar an earnáil sláinte, go háirithe comhar sláinte trasteorann. Cabhróidh an t-ionchur a tugadh ag an imeacht le bonn eolais a chur faoi impleachtaí an Bhreatimeachta don tsláinte ar fud oileán na hÉireann agus le tuiscint ar na himpleachtaí sin a dhoimhniú.

Ag labhairt dó ag an imeacht, dhearbhaigh an tAire Harris arís eile go bhfuil sé tiomanta do chomhar sláinte trasteorann. Dúirt sé, “Níl aon amhras ann go gcruthóidh an Breatimeacht dúshláin don earnáil sláinte, ach táim cinnte go gcabhróidh láidreacht agus aibíocht na líonraí agus na gcaidreamh atá forbartha againn le himeacht ama go mór linn agus sinn ag féachaint le himpleachtaí an Bhreatimeachta a bhainistiú ar bhonn comhpháirteach uile-oileáin.  Cinnteoimid go gcoinneofar comhar sláinte trasteorann ar bun toisc go bhfuil sé chun tairbhe d’othair ó Thuaidh agus ó Dheas araon.”

Dúirt an tAire, “Príomhthosaíochtaí mo Roinne maidir le haghaidh a thabhairt ar impleachtaí an Bhreatimeachta is ea leanúnachas seirbhísí sláinte a chinntiú agus seachaint a dhéanamh ar aon athruithe ar an staid reatha lena n-imreofaí drochthionchar ar an tsláinte. Is cúis áthais dom gur tháinig daoine ón dá thaobh den teorainn le chéile chun a dtuairimí a chur in iúl. Tá an-tábhacht ag baint le comhairliúchán leanúnach le geallsealbhóirí. Tá an-tábhacht ag baint le hidirbheartaíocht leanúnach freisin. Is é sin an fáth go bhfuil Éire i mbun idirbheartaíochta mar chuid d’AE27 agus go bhfuilim ag obair le mo chomhghleacaithe san Aontas Eorpach ar an ábhar. Táim ag obair le hairí sa Ríocht Aontaithe freisin ar chomhar leanúnach agus ar ábhair spéise i réimse na sláinte.”

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

An tAitheasc Oscailte ón Aire Simon Harris ag an gComhphlé Sibhialta Uile-Oileáin dar teideal ‘An Breatimeacht – impleachtaí do chomhar sláinte trasteorann’ – an 8 Meán Fómhair 2017