Preasráitis

Osclaíonn an tAire Sláinte an 3ú Comhdháil Bhliantúil den Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn – Formheasadh tógáil ceithre leaba nua dianchúraim phéidiatraigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, oscailt oifigiúil inniu (Dé hAoine) ar an tríú Comhdháil Bhliantúil den Líonra uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn agus d’fhógair sé gur formheasadh síneadh ceithre leaba leis an aonad dianchúraim phéidiatraigh in Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, chun tacú le líonra a fhorbairt a thugann cúram cairdiach do leanaí a bhfuil galar croí ón mbroinn orthu.

Dúirt an tAire Harris: “Ceann d’éachtaí móra Chomhaontú Aoine an Chéasta is ea comhar trasteorann sa tsláinte agus is é atá san ócáid inniu ná deis iontach le béim a leagan ar thionscnamh iontach trasteorann agus ar na seirbhísí a sholáthraíonn sé.

“Cinntíonn an Líonra seo go bhfaighidh grúpa an-leochaileach de leanaí tinne agus de dhaoine óga tinne an leibhéal cúraim is fearr is féidir. Tá sé ina léiriú soiléir gur féidir le comhoibriú Thuaidh-Theas sa chúram sláinte tairbhí agus torthaí inbhraite a sholáthar d’othair ar fud an dá dhlínse.

“Tá ríméad orm ar maidin a fhógairt gur baineadh garsprioc eile fós amach i bhforbairt an líonra. Thug an dá Roinn Sláinte formheas foirmiúil do thógáil an tsínidh cheithre leaba leis an aonad dianchúraim phéidiatraigh i gCromghlinn. Is é an toradh a bheidh ar an síneadh sin go mbeifear in ann na seirbhísí a thairgeann an Líonra a mhéadú agus a fheabhsú, rud a rachaidh chun tairbhe do níos mó leanaí agus daoine óga ar oileán na hÉireann.”

D’fháiltigh Richard Pengelly, Rúnaí Buan don Roinn Sláinte i dTuaisceart Éireann, roimh shíneadh beartaithe an aonaid dianchúraim phéidiatraigh in Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, freisin.

Tá an Líonra seo ar an gcéad líonra cliniciúil trasdlínse dá chineál ar domhan.

Tá an Líonra uile-oileáin ina eiseamláir de na tairbhí a sholáthraítear d’othair mar thoradh ar chomhar Thuaidh-Theas sa chúram sláinte, áit a n-oibríonn an dá Roinn Sláinte agus seirbhísí ó thuaidh agus ó dheas le chéile le leas na n-othar.

I mí na Nollag 2013, bhunaigh James Reilly agus Edwin Poots, na hAirí Sláinte ag an am, Sainghrúpa Oibre Idirnáisiúnta chun measúnú neamhspleách a dhéanamh ar riachtanais atá ann faoi láthair agus a bheidh ann sa todhchaí sa chairdeolaíocht agus sa mháinliacht chairdiach le haghaidh galar croí ón mbroinn i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

Ba é príomh-mholadh na tuarascála go gcuirfí deireadh le seirbhísí máinliachta cairdiaiche péidiatraí agus seirbhísí cairdeolaíochta idirghabhálaí péidiatraí a sholáthar i mBéal Feirste agus go n-aistreofaí an cúram máinliachta do gach othar péidiatrach chuig Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn.

Moladh sa tuarascáil freisin gur cheart an clár i mBéal Feirste díriú ar ghnáthaimh roghnacha ísealchastachta mháinliachta cairdiaiche agus chataitéaraithe idirghabhálaigh do dhaoine fásta a bhfuil galar croí ón mbroinn orthu agus ar chásanna máinliachta a eascraíonn as gnáthaimh chairdeolaíochta idirghabhálaí do dhaoine fásta a bhfuil galar croí ón mbroinn orthu.

Bhunaigh Leo Varadkar, an tAire Sláinte ag an am agus an Taoiseach faoi láthair, agus an tAire Jim Wells Bord an Líonra um Ghalar Croí ón mBroinn i mí Aibreáin 2015 chun na moltaí a leagadh amach sa tuarascáil a chur chun feidhme.

I mí Iúil 2016, gheall an tAire Harris agus Michelle O’Neill CTR, an tAire Sláinte sa Tuaisceart ag an am, go ndéanfaí infheistíocht shuntasach €57 milliún sa tSeirbhís uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn, ag teacht sna sála ar Chás Gnó agus plean cur chun feidhme a fhormheas le haghaidh na Seirbhíse uile-oileáin um Ghalar Croí ón mBroinn.

CRÍOCH