Preasráitis

Osclaíonn an tAire Simon Harris Aonad Cúram Iar-Ainéistéisigh nua in Ospidéal na Ceapaí

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Aonad Cúram Iar-Ainéistéisigh nua a oscailt go hoifigiúil inniu d’othair atá ag téarnamh tar éis gnáthamh máinliachta in Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí.

Tá Ospidéal na Ceapaí ar thús cadhnaíochta Gnáthamh Ortaipéideach in Éirinn le fada an lá agus is é an t-ospidéal ortaipéideach is mó sa tír anois ó thaobh gnáthamh roghnach de. Faoi Thionscnamh Geimhridh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), gheobhaidh Ospidéal na Ceapaí cistiú breise le haghaidh gnáthaimh ortaipéideacha.

Tá forbairt an Aonaid Chúram Iar-Ainéistéisigh ar an gcéim dheireanach de nuachóiriú na n-obrádlann in Ospidéal Ortaipéideach Náisiúnta na Ceapaí.

Ag labhairt dó ag an ócáid, dúirt an tAire Harris, “Tá lúcháir orm an tAonad Cúram Iar-Ainéistéisigh nua in Ospidéal na Ceapaí a oscailt go hoifigiúil. Mar gheall ar an 12 leaba téarnaimh bhreise atá á gcur ar fáil mar chuid den fhorbairt seo, comhlánófar obair na n-obrádlann agus soláthrófar torthaí níos fearr ar an iomlán don othar. Ag an am céanna, cuirfear feabhas ar éifeachtúlacht na n-obrádlann agus ar thréchur othar trí mhoilleanna a sheachaint ar othair a urscaoileadh ón obrádlann go dtí an limistéar téarnaimh.”

Dúirt an tAire Harris freisin, “Cuirim fáilte mhór roimh an gcistiú breise atá á chur ar fáil le haghaidh gnáthaimh ortaipéideacha. Fógraíodh an cistiú sin i dTionscnamh Geimhridh FSS a foilsíodh le déanaí agus gealladh ann go soláthrófaí suim €3m chun 570 gnáthamh ortaipéideach breise a chur ar fáil in Ospidéal na Ceapaí faoi dheireadh na bliana. Ba mhaith liom an t-aiseag beatha a ghabhann le cromáin agus le glúine nua a bheith acu a thabhairt don oiread daoine agus is féidir agus ba mhaith liom é sin a dhéanamh a luaithe is féidir.

Leagtar béim sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta gur gá dúinn tiomantas leanúnach a bheith againn d’amanna feithimh a laghdú d’othair agus gur cheart dúinn díriú go príomha ar na hothair sin atá ar an liosta feithimh leis an tréimhse is faide. Mar chuid den infheistíocht leanúnach €50m a bhíonn á soláthar gach bliain chun liostaí feithimh a laghdú, gealltar sa Chlár go gcuirfear cistiú €15m ar fáil don Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) sa bhliain 2017 chun dul i mbun tionscnaimh a bheidh dírithe orthu sin atá ag feitheamh leis an tréimhse is faide.”

Tháinig an tAire Harris le lucht bainistíochta, le foireann agus le hothair an Ospidéil le linn dó cuairt a thabhairt ar Ospidéal na Ceapaí.