Preasráitis

Osclaíonn an tAire McGrath seirbhís nua do dhaoine ar a bhfuil uathachas

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, oscailt inniu ar Botanic Horizons, ar seirbhís nua í do dhaoine ar a bhfuil uathachas. Tá sí lonnaithe in Ascaill Gharraithe na Lus i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath.

Is é Autism Spectrum Disorder Initiatives (ASDI) a reáchtálann Botanic Horizons. Tairgeann sé seirbhísí atá dírithe ar an duine agus a chuireann gníomhaíochtaí in oiriúint do leasanna agus riachtanais tacaíochta na n-úsáideoirí seirbhíse. Tá seachtar ball foirne i mbun oibre in Botanic Horizons, a chuirfidh seirbhísí lae agus tacaíocht for-rochtana pobail ar fáil do dhaoine fásta.

Ag labhairt dó faoin bhfoirgneamh nua-athchóirithe ina bhfuil an tseirbhís nua lonnaithe, dúirt an tAire McGrath: “Ba go hiomlán a athmhúnlaíodh an t-áitreabh anseo chun freastal ar riachtanais na n-úsáideoirí seirbhíse. Cuimsíonn sé seomra céadfaí, seomra ciúin, seomra ceoil, seomra ríomhaireachta agus seomra gníomhaíochtaí, rud a fhágfaidh go mbeifear in ann cláir aonair a dhearadh d’úsáideoirí. Beidh na cláir sin bunaithe ar a gcuid spéise agus spriocanna i réimsí amhail Ealaín, Cócaireacht, Saoránacht agus Cultúir Dhifriúla.

“Tá áthas orm a thabhairt faoi deara gur féidir le húsáideoirí seirbhíse páirt a ghlacadh in obair dheonach freisin. Tá oibrithe deonacha ar cheann de na hacmhainní is luachmhaire atá ar fáil i bpobal. Is ríluachmhar atá flaithiúlacht spioraid na ndaoine a oibríonn le chéile go toilteanach le leas a bpobail agus lena leas féin.”

Dúirt an tAire McGrath: “Is tréimhse iontach í seo do na daoine sin a bheidh ag baint leas as an mol úrscothach seo, a bhfuil roinnt díobh ag aistriú ón scoil chuig seirbhísí lae do dhaoine fásta. Is eol dom freisin go bhfuil tuismitheoirí na ndaoine fásta óga sin i mbun aistriú freisin de réir mar a théann an mac nó an iníon leo ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile dá saol.”

Dúirt an tAire freisin: “Is féidir riachtanais agus tosaíochtaí an chuid is mó de dhaoine faoi mhíchumas a chomhlíonadh ar leibhéal an phobail agus ba cheart déanamh amhlaidh. Dá bhrí sin, cuirim fáilte ó chroí roimh na seirbhísí lae agus an tacaíocht for-rochtana pobail atá Botanic Horizons ag cur ar fáil anseo i nGlas Naíon.”

CRÍOCH