Preasráitis

Osclaíonn an tAire McGrath saoráid nua Seirbhíse Lae i mBaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, saoráid nua seirbhíse lae darb ainm “The Lodge” a oscailt go hoifigiúil inniu i mBaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath. Is le Grúpa Prosper an tsaoráid.

Ag oscailt na saoráide dó, thug an tAire ómós do dhaonchairdeas mhuintir Reilly atá, dar leis an Aire, “ag cur chúis na ndaoine faoi mhíchumas sa cheantar chun cinn le beagnach 50 bliain anuas”.

Dúirt an tAire freisin: “Cuireann saoráidí nuálacha amhail The Lodge ar chumas daoine faoi mhíchumas saol neamhspleách a bheith acu agus tuilleadh neamhspleáchais a fheidhmiú agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad. Cabhraíonn siad le daoine faoi mhíchumas freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil freisin”.

Cruthóidh The Lodge deiseanna corraitheacha nua do na daoine aonair a fhreastalóidh ar an tsaoráid trí ghníomhaíochtaí amhail fóillíocht, sláinte agus obair dheonach. Chuir an fháil ar obair dheonach áthas ar leith ar an Aire McGrath, agus é ag rá: “Is cnámh droma gach pobail iad oibrithe deonacha, agus is ábhair spreagtha dóibh atá i luachanna amhail ceartas, comhionannas agus saoirse.”

Chomh maith leis sin, thug an tAire aitheantas don obair atá déanta ag Prosper Fingal, ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ag muintir Fhine Gall agus, go háirithe, ag muintir Bhaile Brigín as an tacaíocht a thug siad cheana féin don tsaoráid bhreá seo agus as an tacaíocht a thabharfaidh siad di amach anseo.

CRÍOCH