Preasráitis

Osclaíonn an tAire McGrath Comhdháil an Ardáin Náisiúnta Féintathantóirí

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, Comhdháil an Ardáin Náisiúnta Féintathantóirí don bhliain 2017 a oscailt go hoifigiúil inniu.

Ag oscailt na Comhdhála dó, ghabh an tAire buíochas leis an eagraíocht as an obair an-tábhachtach a dhéanann sí. Is obair é sin “a chinntíonn, dar le heispéireas a cuid ball ar mhaireachtáil le míchumas intleachta, go n-éistear le daoine faoi mhíchumas intleachta ar fud na hÉireann ar fad”.

Mhol an tAire an tArdán Náisiúnta ar “Dea-Bheatha a Bhainistiú” a roghnú mar théama don Chomhdháil, agus é ag rá: “Cé nach mbaineann gach duine an bhrí chéanna leis an téarma, tá prionsabail uilíocha i gceist leis, mar shampla: do theach féin a bheith agat; tacaíocht a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas ionas gur féidir leo an saol a chaitheamh ar a mbealach féin; tacú le daoine óga aistriú ón oideachas dara leibhéal go dtí an breisoideachas agus oiliúint; agus tallann agus cumas gach duine aonair a shainaithint”.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: “Mar shochaí, is gá dúinn bogadh ar shiúl ón mbéim dhiúltach a chuirtear ar mhíchumas an duine aonair. Ina ionad sin, is gá dúinn aitheantas a thabhairt do na hábhair dhóchais agus do na huaillmhianta uathúla atá ag gach duine agus na nithe sin a chothú.”

CRÍOCH