Preasráitis

Osclaíonn an tAire McEntee Gairdín d’Othar a bhfuil Néaltrú orthu in Ospidéal Uí Chonghaile

Tá Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis Gairdín d’othair a bhfuil Néaltrú orthu a oscailt in Aonad an tSeiceamair in Ospidéal Uí Chonghaile.

Is ionann an Rannóg Síciatrachta Seanaoise in Aonad an tSeiceamair, Ospidéal Uí Chonghaile, agus sainaonad fadfhanachta do dhaoine scothaosta ar a bhfuil néaltrú lena ngabhann diansiomptóim iompraíochta agus/nó shíciatracha. Is othair iad sin nach féidir cúram a chur ar fáil dóibh i ngnáthshuíomh cúram cónaithe. Dá bhrí sin, is saoráid do dhaoine scothaosta agus saoráid ina gcuirtear sainchúram meabhairshláinte ar fáil araon í.

Tugtar in Aonad an tSeiceamair cáilíocht níos fearr na beatha dá chuid othar a bhuí leis an timpeallacht shábháilte shaincheaptha a sholáthraítear ann. Fiú amháin i gcás na n-othar sin nach féidir leo siúl a thuilleadh, is féidir leo amharc amach ar thimpeallacht ghalánta. Ní hé amháin go bhfuil sé sin chun tairbhe d’othair, ach baineann teaghlach na n-othar sult as a bheith in ann a ngaol a thabhairt amach chuig an ngairdín freisin.

Ag labhairt di ag an oscailt, dúirt an tAire McEntee, “Ní ionann eispéireas an néaltraithe do gach duine. Braitheann an t-eispéireas sin ar an gcineál néaltraithe atá ar an othar, ar na riochtaí eile sláinte atá air, agus ar an gciorcal cúraim agus ar na tacaí atá ar fáil ag an othar. Má thugtar tacaíocht cheart dóibh, is féidir le cuid mhór daoine a bhfuil néaltrú orthu saol mór a bheith acu, agus is sa phobal a chónaíonn beagnach 63% de dhaoine a bhfuil an riocht orthu. Ní bhíonn gach duine in ann é sin a dhéanamh, áfach. Creideann a lán daoine a bhfuil néaltrú orthu gur in aonaid thiomnaithe amhail Aonad an tSeiceamair a fhreastalaítear ar an mbealach is fearr ar a riachtanas aonair.

“Díríodh go príomha ar riachtanais an duine a bhfuil néaltrú air nuair a bhí an gairdín anseo in Ospidéal Uí Chonghaile á dhearadh. Mar sin, tabharfar ann cáilíocht níos fearr na beatha d’othar a bhuí leis an timpeallacht shábháilte shaincheaptha a sholáthraítear ann. A bhuí leis na radhairc ghalánta atá le fáil ann freisin, freastalófar ann ar dhaoine a bhfuil deacrachtaí soghluaisteachta acu chomh maith. Ní hé amháin go mbeidh an gairdín chun tairbhe do chónaitheoirí an Aonaid, ach bainfidh teaghlach agus cairde na n-othar tairbhe as freisin, áit a mbeidh siad in ann éalú ar feadh tamaillín ó dhriopás an bharda ospidéil.”

CRÍOCH