Preasráitis

Osclaíonn an tAire McEntee Fóram de chuid Sage um Chúram Fadtéarmach do Dhaoine Scothaosta

Rinne Helen McEntee TD, an tAire le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an Fóram um Chúram Fadtéarmach do Dhaoine Scothaosta a oscailt inniu. Tá an Fóram á reáchtáil ag Sage.

Dúirt an tAire: “Deis iontach chun plé a dhéanamh ar chúram fadtéarmach – ceann de na saincheisteanna is dúshlánaí atá roimh roinnt dár ndaoine scothaosta – is ea an fóram seo, rud ar thionscain Sage é agus a dtacaíonn Third Age, Cúramóirí Teaghlaigh Éireann agus Alone leis.

“Níor cheart féachaint riamh ar dhaoine scothaosta mar ualach ar an tsochaí.  Is gá dúinn bheith in ann freastal ar na riachtanais atá ag pobal a bhíonn ag éirí níos éagsúla agus a bhíonn ag dul in aois agus is léir go bhfuil daoine scothaosta ar na daoine is fearr chun a thaispeáint dúinn conas é sin a dhéanamh.

“Tá sé beartaithe agam teacht le chéile le Sage nuair a bheidh an tuarascáil réidh agus tá súil agam go mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar ábhair imní i réimse an chúraim fhadtéarmaigh ansin.  Mar sin féin, ní féidir linn an méid sin a dhéanamh ach amháin trí chur chuige trasearnála a ghlacadh, agus táim ag tnúth le bheith ag obair le gach eagraíocht agus le gach Roinn ábhartha ina leith sin.”

CRÍOCH