Preasráitis

Osclaíonn an tAire McEntee an 9ú Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le Néaltrú, rud a mhairfidh dhá lá

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, an 9ú Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le Néaltrú a oscailt go hoifigiúil inniu in Óstán Iarthar na Cathrach, Baile Átha Cliath.  Tá an chomhdháil dhá lá seo ar an imeacht bliantúil is mó maidir le néaltrú in Éirinn, áit a dtugtar saineolaithe Éireannacha agus saineolaithe eachtracha araon le chéile agus a gcuirtear an dea-chleachtas i láthair in Éirinn.

Ag labhairt di ag oscailt na Comhdhála, dúirt an tAire McEntee: “Gach bliain, diagnóisítear go bhfuil néaltrú ar 4,000 duine eile – is é sin aon duine dhéag gach lá.  Tá néaltrú ar thart ar 55,000 duine i bPoblacht na hÉireann faoi láthair.  Is dóigh go méadóidh leitheadúlacht an néaltraithe taobh le haosú an daonra, rud ar fianaise é gur gá dúinn an riocht féin agus an difear a dhéanann sé do dhaoine aonair agus don tsochaí ina hiomláine a aithint agus a thuiscint.

D’fhoilsigh an Rialtas an chéad Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú i mí na Nollag 2014. Tá sé mar aidhm leis an Straitéis feasacht a mhéadú, luathdhiagnóis agus luath-idirghabháil a chinntiú agus seirbhísí pobalbhunaithe níos fearr a fhorbairt. Leagtar raon gníomhartha éagsúla amach sa Straitéis, agus é mar aidhm leo na cuspóirí sin a bhaint amach, lena n-áirítear oiliúint a chur ar liachleachtóirí ginearálta i gcásanna néaltraithe a dhiagnóisiú, tabhairt faoi fheachtas feasachta dar teideal “Dementia Understand Together” (“Néaltrú a Thuiscint le Chéile”) agus cláir shonracha oiliúna agus oideachais a reáchtáil ar shaincheisteanna néaltraithe.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Má bhíonn an tuiscint cheart ann ar an ábhar, agus má chuirtear na tacaí riachtanacha ar fáil, beidh duine ar a bhfuil néaltrú fós in ann cuid mhór a bhaint amach sa saol. Sa chomhdháil inniu, tabharfar deis do ghairmithe cúram sláinte agus do chúramóirí coinneáil cothrom le dáta faoi eolas nua, faoi thaighde nua agus faoi thionscnaimh nuálacha a théann i bhfeidhm ar dhaoine ar a bhfuil néaltrú. Beidh ról ag an gcomhdháil freisin maidir lena chinntiú go mbeidh daoine ar a bhfuil néaltrú in ann cónaí ina dteach féin agus ina bpobal féin go ceann i bhfad”.