Preasráitis

Osclaíonn an tAire Marcella Corcoran Kennedy an Chomhdháil dar teideal ‘Alcól in Éirinn – An Fhadhb a Thomhas’ de chuid na dTascfhórsaí Réigiúnacha Drugaí agus Alcóil

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an chomhdháil ‘Alcól in Éirinn – An Fhadhb a Thomhas’ a oscailt inniu.  Is iad na Tascfhórsaí Réigiúnacha Drugaí agus Alcóil a d’eagraigh an seimineár, a bhí faoi chathaoirleacht ag an Ollamh Joe Barry.

Ba é an aidhm a bhí leis an gcomhdháil, ar chistigh POBAL í, ná cur leis an acmhainn atá ag na Tascfhórsaí Réigiúnacha Drugaí agus Alcóil agus ag geallsealbhóirí pobail freagairt don fhadhb a bhaineann le mí-úsáid alcóil.  I measc na gcainteoirí ag an gcomhdháil, bhí an Dr Shane Butler, an Dr Suzi Lyons, an Dr Adam Winstock agus Suzanne Costelloe Uas.

Ag labhairt di ag an seimineár, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Tá gá soiléir ann le gníomh a dhéanamh ar gach leibhéal den tsochaí má táimid chun laghdú a dhéanamh ar an dochar a bhaineann le halcól. Maidir leis sin, tá súil agam go gcabhróidh an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) go mór linn in Éirinn caidreamh níos sláintiúla le halcól a fhorbairt.  Tá an Bille ar an gcéad chéim mhisneach sa treo ceart agus tá áthas orm go dtacóidh an Coimisinéir Eorpach um Shláinte agus Sábháilteacht Bia linn de réir mar a chuirimid an reachtaíocht chun cinn.”

Chomh maith leis sin, thug an tAire aitheantas don ról lárnach a imríonn na Tascfhórsaí Drugaí agus Alcóil maidir leis an bhfreagairt do mhí-úsáid alcóil a chomhordú ar leibhéal áitiúil agus mhol sí do dhaoine páirt a ghlacadh sa Chomhairliúchán Poiblí ar an Straitéis nua Náisiúnta Drugaí, rud a chríochnóidh an 18 Deireadh Fómhair 2016.