Preasráitis

Osclaíonn an tAire Lynch an Lárionad Seirbhísí Meabhair-Shláinte Pobail nua i nDún na nGall go hoifigiúil

D’oscail Kathleen Lynch T.D., an tAire Stáit ag an Roinn Sláinte, an Lárionad Seirbhísí Meabhair-Shláinte Pobail nua ag Campas Ospidéal Pobail Dhún na nGall go hoifigiúil inniu (an Chéadaoin an 25 Márta 2015).

Rinne an tAire comhghairdeas le lucht bainistíochta áitiúil FSS as an tsaoráid úrscothach nua sin i nDún na nGall a chur ar fáil.

Thagair an tAire Lynch do na hathruithe móra atá tagtha ar sheirbhísí meabhairshláinte in Éirinn le blianta beaga anuas. “Is maith an scéala é gur rud nach bhfuil againn a thuilleadh é an tuairim gurb é atá i seirbhís meabhairshláinte ná seirbhís atá lonnaithe in institiúid agus atá iargúlta agus ar leith ón gcuid eile den phobal” arsa an tAire.  Tá ag éirí leis an athrú ar an soláthar seirbhísí ó chúram atá ospidéalbhunaithe den chuid is mó go seirbhís atá bunaithe ar chúram pobail.   Chuir an fhorbairt sin feabhas mór ar cháilíocht an chúraim do dhaoine ar a bhfuil galar meabhrach agus ní hé amháin go bhfuil sí ag dul i bhfeidhm go dearfach ar na daoine sin, tá dea-thionchar aici ar a dteaghlach agus ar an bpobal freisin.

Dúirt an tAire freisin: “Creidim go gcuirfidh an Lárionad Seirbhísí Meabhair-Shláinte Pobail nua go mór leis na Seirbhísí Meabhair-Shláinte do mhuintir Dhún na nGall.  Lárú na seirbhísí meabhairshláinte sa Lárionad nua agus comhlánú na seirbhísí áitiúla Cónaithe agus Lae ag an am céanna, ba cheart iad a úsáid mar mhúnla le haghaidh forbairtí seirbhíse in áiteanna eile amach anseo agus ba mhaith liom gach duine ag a bhfuil baint leis an tionscadal sin a mholadh”.

D’athdhearbhaigh an tAire tiomantas an Rialtais do leanúint ar aghaidh ag nua-aoisiú seirbhísí meabhairshláinte ar fud gach réigiúin sa tír ar aon dul le ‘Fís don Athrú’ agus leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

CRÍOCH