Preasráitis

Osclaíonn an tAire Helen McEntee an t-aonad géarmhíochaine meabhairshláinte nua i nDroichead Átha go hoifigiúil

D’fháiltigh Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, inniu roimh oscailt an aonaid ghéarmhíochaine síciatraí nua d’othair chónaitheacha i nDroichead Átha, ar aonad é a caitheadh na milliúin euro air. Is forbairt shuntasach nua chaipitil í seo do dhaoine ar a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte atá dian, seasmhach agus dona. Tabharfar timpeallacht atá nua-aimseartha, sábháilte agus daingean leis an ospidéal nua, rud lena gcuirfear feabhas mór ar chumas FSS sa cheantar áitiúil oibriú le húsáideoirí seirbhíse agus lena dteaghlach chun téarnamh óna bhfadhbanna meabhairshláinte a bhaint amach. An tsaoráid seo a tógadh le sainchuspóir agus ag a bhfuil 46 sheomra aonair en suite, cuirfear isteach í in ionad na saoráidí as dáta san Uaimh agus i mBaile Átha Fhirdhia. Tá sí ag teacht leis na beartais náisiúnta atá á gcur chun feidhme agus leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta um chúram meabhairshláinte. D’earcaigh FSS breis agus 30 ball foirne sa bhreis le déanaí chun an tsaoráid seo a oscailt. Rachaidh siad i bpáirt le breis agus 80 ball foirne pobalbhunaithe nua ar fud an réigiúin chun tacaíocht níos fearr a thabhairt do chliaint ina gceantar áitiúil.

Dúirt an tAire McEntee TD inniu: “Fáiltím go mór roimh an aonad géarmhíochaine meabhairshláinte nua seo d’othair chónaitheacha. Léiríonn sé cur chuige nua-aimseartha atá ag teastáil go géar um sholáthar níos comhtháite meabhairshláinte i gceantar Lú/na Mí. Léiríonn sé tiomantas leantach an Rialtais seo do dheireadh a chur le saoráidí seanchaite agus do gach gné den phríomhchlár cúraim a fhorbairt, bíodh cúram cónaithe nó cúram pobalbhunaithe i gceist. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don iomad duine a chuaigh i mbun feachtais chun críche an tsaoráid úrscothach seo a sholáthar, ar saoráid í a chabhróidh linn an timpeallacht cúraim a fheabhsú go mór do na daoine sin a úsáideann seirbhísí meabhairshláinte agus a oibríonn iontu. I gcomhar leis an bhfógra a rinneadh inniu, cuirfear ar chumas FSS leis an tionscnamh seo seirbhísí san Uaimh a athdhíriú, amhail Ospidéal Lae nua agus seirbhísí pobalbhunaithe nua a chur ar fáil.”

CRÍOCH