Preasráitis

Osclaíonn an tAire Finian McGrath spás tiomnaithe le haghaidh Fhoireann Luath-Idirghabhála Dhún na nGall Thiar Thuaidh agus Fhoireann Aois Scoile Dhún na nGall Thiar Thuaidh atá faoi stiúir ag FSS

Rinne Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Daoine faoi Mhíchumas, spás tiomnaithe a oscailt inniu le haghaidh Fhoireann Luath-Idirghabhála Dhún na nGall Thiar Thuaidh agus Fhoireann Aois Scoile Dhún na nGall Thiar Thuaidh atá faoi stiúir ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Tá an spás nua lonnaithe san Fhoirgneamh Seirbhísí Poiblí, an Clochán Liath.

Ag labhairt dó ag an oscailt, dúirt an tAire McGrath, “Tá lúcháir orm an tsaoráid nua seo a oscailt do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu agus dá dteaghlach agus don fhoireann a bhíonn ag obair leis na leanaí sin. Is gá do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu agus dá dteaghlach freastal ar raon éagsúil coinní go minic (mar shampla, teiripe saothair nó teiripe urlabhra agus teanga). Mar gheall ar na seirbhísí sin a bheith comhlonnaithe san aon fhoirgneamh amháin anois, beidh sé níos éasca coinní a chomhordú le haghaidh othar agus beifear in ann seirbhís níos comhtháite a sholáthar dóibh, áit a mbeidh teiripeoirí ábalta cumarsáid a dhéanamh le chéile ar bhonn rialta. I gcás na leanaí a úsáidfidh an spás, beidh sé ina áit chairdiúil fháilteach agus laghdófar an gá le taisteal.”

Dúirt an tAire gur tháinig an tsaoráid nua as obair Chlár náisiúnta FSS um Sheirbhísí Míchumais a Chur ar Aghaidh do Leanaí agus Daoine Óga. “Mórbheart dearfach is ea oscailt oifigiúil na saoráide seo,” a dúirt an tAire. “Is fianaise í ar rath an Chláir um Sheirbhísí Míchumais a Chur ar Aghaidh. Chomh maith leis sin, is eiseamláir í do chodanna eile den tír nach bhfuil athrú den chineál sin déanta acu go fóill agus léiríonn sí gur féidir an t-athrú sin a dhéanamh agus, an rud is tábhachtaí fós, go bhfuil ag éirí le saoráidí dá cineál.”