Preasráitis

Osclaíonn an tAire Finian McGrath áitreabh nua Chraobh Chiarraí de Chumann Shiondróm Down i dTrá Lí

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, áitreabh nua Chraobh Chiarraí de Chumann Shiondróm Down a oscailt go hoifigiúil i dTrá Lí inniu.

Dúirt an tAire, “Is eagraíocht bhríomhar í Craobh Chiarraí de Chumann Shiondróm Down, agus í á stiúradh ag an gcoiste tiomanta atá aici. Tugann sí tacaíocht do bhreis agus 260 ball agus dá dteaghlach ar fud Chontae Chiarraí agus soláthraíonn sí seirbhísí ríthábhachtacha amhail teiripe urlabhra agus teanga agus teiripe saothair d’úsáideoirí seirbhíse i láithreacha éagsúla ar fud an Chontae”.

A bhuí leis an áitreabh nua, beidh Cumann Shiondróm Down in ann grúpchúrsaí, cruinnithe, grúpaí tuismitheoirí agus lapadán agus grúpaí óige a chur ar fáil. Beidh an t-áitreabh nua ina mhol maidir le seirbhísí Shiondróm Down a riar ar fud Chontae Chiarraí ar fad. Dúirt an tAire, “Oibríonn cumainn ar nós Chumann Shiondróm Down gan stad gan staonadh chun tacú le daoine faoi mhíchumas a lánacmhainn a bhaint amach, rud a chumasaíonn dóibh a gcuid dóchas agus uaillmhianta a chomhlíonadh.” De réir an Aire, leanfaidh an Rialtas le feabhas a chur ar sheirbhísí agus le tacaí a mhéadú do dhaoine faoi mhíchumas. Dúirt sé: “Cuireann tionscadail nuálacha phobail cosúil leis an gceann atá ar bun i dTrá Lí ar chumas daoine faoi mhíchumas saol neamhspleách a bheith acu agus tuilleadh neamhspleáchais a fheidhmiú agus iad ag rochtain na seirbhísí a roghnaíonn siad. Cabhraíonn na tionscadail le daoine faoi mhíchumas freastal ar a gcuid riachtanas agus a saol a phleanáil freisin”.

“An obair iontach a chuir Craobh Chiarraí de Chumann Shiondróm Down isteach chun an t-áitreabh nua seo a oscailt, tá sí ina sampla den chomhfhís atá againn go dtacófar le daoine faoi mhíchumas a n-acmhainn a bhaint amach agus go gcuirfear deireadh leis na constaicí atá i mbealach daoine faoi mhíchumas agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar sheirbhísí, ar an oideachas, ar fhostaíocht agus ar chúram sláinte,” a dúirt an tAire.

CRÍOCH