Preasráitis

Osclaíonn an tAire Corcoran Kennedy an Lá Faisnéise faoi Fheistí Leighis arna eagrú ag an Údarás Rialála Táirgí Sláinte

Rinne Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an Lá Faisnéise faoi Fheistí Leighis a oscailt ag an Óstán Crown Plaza i Seantrabh inniu.

Bhí an ócáid eagraithe ag an Údarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA), arb é an t-údarás inniúil le haghaidh cógas in Éirinn é.

Ba é aidhm na hócáide ná deis a thabhairt don Údarás forbhreathnú a thabhairt don tionscal agus do gheallsealbhóirí eile ar ábhar na rialachán nua maidir le feistí leighis agus feistí leighis diagnóiseacha in vitro, ar rialacháin a bhfuil feidhm acu ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) iad.

Labhair an tAire faoina thábhachtaí atá an tionscal teicneolaíochta leighis in Éirinn, agus í ag tabhairt faoi deara go bhfuil oibríochtaí in Éirinn ag 18 gcinn de na 25 chuideachta teicneolaíochta leighis is mó ar domhan anois, agus go bhfuil 29,000 duine fostaithe i níos mó ná 450 cuideachta sa tionscal.   “Ceann de na cúiseanna taobh thiar de rath an tionscail teicneolaíochta leighis in Éirinn is ea an cháil atá ar an tír mar thimpeallacht chobhsaí a ndéantar rialáil éifeachtach uirthi”, a dúirt an tAire.  Dúirt sí freisin go gcinntíonn dea-rialáil go mbíonn ardán cobhsaí ann ar ar féidir teicneolaíochtaí leighis a nuáil agus go n-éascaíonn dea-rialáil rochtain thráthúil ar an margadh le haghaidh na gcuideachtaí lena mbaineann.

“Tá na Rialacháin nua ina mórphíosaí reachtaíochta sláinte poiblí arb é is aidhm dóibh a chinntiú gur sábháilte lena n-úsáid ag othair agus ag gairmithe sláinte atá gach feiste leighis agus gach feiste leighis dhiagnóiseach in vitro a chuirtear ar an margadh Eorpach,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.

Dúirt an tAire gur imir Éire ról tábhachtach sna cainteanna ar na Rialacháin nua ar leibhéal AE agus gur chuir an tír le toradh cothromaithe a bhaint amach.  Ghabh an tAire buíochas leis an Údarás as a chuid oibre sa réimse seo. Ghabh an tAire buíochas le Mairéad McGuinness FPE freisin as an obair a rinne sí ar na Rialacháin nua i bParlaimint na hEorpa agus dúirt sí gur imir an Feisire ról tábhachtach sna cainteanna.

Luaigh an tAire go raibh an Lá Faisnéise ina dheis thábhachtach don tionscal tuiscint níos mine a ghnóthú ar na rialacháin nua agus teacht ar thuairimí tosaigh faoi chur chun feidhme an Chreata reachtaíochta nua.