Preasráitis

Ó Lá na Bliana Úire i leith, tabharfar cúnamh do theaghlaigh ar fud na tíre freastal ar an gcostas ar chógas – an tAire Harris

Cuireann an tAire Sláinte a ainm le hionstraim reachtúil lena laghdófar muirir oidis ón 1 Eanáir

Chuir an tAire Simon Harris a ainm le hionstraim reachtúil inniu (Dé Máirt) lena laghdófar muirir oidis ón 1 Eanáir.

Fógraíodh i mBuiséad 2018 go laghdófaí an muirear ó €2.50 go €2 in aghaidh na míre agus go laghdófaí an t-uasmhuirear míosúil ó €25 go €20.

Dúirt an tAire Harris, “Fágann sé seo nach n-íocfaidh gach sealbhóir cárta leighis ach €2 in aghaidh na míre agus nach n-íocfaidh siad níos mó ná €20 in aghaidh na míosa ón mBliain Úr i leith. Sábhálfaidh beagnach 500,000 sealbhóir cárta leighis faoi bhun 70 bliain d’aois suas go dtí €60 sa bhliain 2018 de bharr an laghdaithe ar an muirear oidis.

“Gealltanas tábhachtach a thugtar i gClár an Rialtais is ea costas cógas a laghdú do theaghlaigh. Agus forbairt á déanamh ar an dul chun cinn a rinneadh sa bhliain 2017 nuair a laghdaigh mé an muirear oidis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois, tá ríméad orm go bhfuilim in ann anois an costas cógas a laghdú tuilleadh ón 1 Eanáir 2018 i leith. Ar aon dul leis na moltaí a rinneadh sa tuarascáil Sláintecare, agus faoi réir acmhainní a bheith ar fáil, tá sé mar rún agam forbairt a dhéanamh ar na tionscnaimh sin sna blianta atá le teacht agus leanúint leis an gcostas cógas a laghdú do theaghlaigh.”

CRÍOCH