Preasráitis

Mórchéim chun tosaigh do chúram sláinte na mban agus do chúram sláinte leanaí in Éirinn is ea deonú an cheada pleanála don Ospidéal nua Náisiúnta Máithreachais – an tAire Harris

Dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur mórchéim chun tosaigh do chúram sláinte na mban agus do chúram sláinte leanaí in Éirinn is ea an cinneadh ón mBord Pleanála chun cead pleanála a dheonú don Ospidéal nua Náisiúnta Máithreachais ar champas Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann.

Dúirt an tAire, “Tá lúcháir orm gur thug an Bord Pleanála cead dúinn leanúint ar aghaidh leis an ospidéal nua máithreachais. Is dea-scéala é sin agus tá sé ina chéim an-tábhachtach chun tosaigh i dtreo an caighdeán nua cúraim máithreachais atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta Máithreachais a bhaint amach sa chleachtas. Is eol dúinn go léir go bhfuil an bonneagar san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais as dáta. Mar sin, is féidir linn bheith ag tnúth anois le hospidéal ceannródaíoch nua ina soláthrófar compord agus príobháideacht do mhná agus dá leanbáin i dtimpeallacht shaintógtha nua-aimseartha”.

Dúirt an tAire freisin, “Beifear in ann suas le 10,000 leanbán a thabhairt ar an saol gach bliain san ospidéal nua. Cuirfear feabhas ollmhór ar sheirbhísí máithreachais agus gínéiceolaíochta agus ar chúram sláinte nuabheirthe ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta araon dá bharr chomh maith. Tionscadal suaitheanta na Straitéise Náisiúnta Máithreachais is ea an t-ospidéal nua. Is ionann é agus an infheistíocht aonair is mó riamh i seirbhísí máithreachais freisin. Beidh an t-ospidéal comhlonnaithe le hOspidéal Ollscoile Naomh Uinseann. Tá sé sin ag teacht leis an mbeartas náisiúnta agus leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr agus cinnteoidh sé go mbeidh rochtain láithreach ag mná ar an raon leathan saineolais chliniciúil a chuirtear ar fáil san ospidéal géarmhíochaine. Mar gheall ar sheirbhísí leighis agus máinliachta a bheith comhchruinnithe ar champas aonair cúram sláinte, is amhlaidh go mbeifear in ann cúram níos fearr agus níos sábháilte a sholáthar.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Tá dianphlé an-dearfach ar siúl idir an Roinn Sláinte agus Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann le roinnt míonna anuas maidir leis an bhfoirgneamh agus maidir le húinéireacht an Ospidéil nua Náisiúnta Mháithreachais. Tá comhaontú á thabhairt chun críche ag an Roinn faoi láthair le Grúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann agus leis an ospidéal ar Shráid Holles. Tá sé beartaithe faoin gcomhaontú sin go bhfanfadh foirgneamh an ospidéil nua faoi úinéireacht an Stáit. Faoin gcomhaontú atá beartaithe, is é an Stát a thógfadh an foirgneamh agus a choinneodh úinéireacht air. Is é an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais a d’oibreodh an t-ospidéal agus bheadh cead aige an foirgneamh a úsáid chun na críche sin. Tá dea-dhul chun cinn déanta go dtí seo ar an gcomhaontú, ach tá tuilleadh oibre ag teastáil chun mionsonraí an chomhaontaithe dhlíthiúil a thabhairt chun críche.”

CRÍOCH