Preasráitis

Molann Varadkar do dhaoine leas a bhaint as an deis árachas sláinte a cheannach roimh an spriocdháta i gceann cúpla lá

Mhol Leo Varadkar, an tAire Sláinte, do dhaoine ar spéis leo árachas sláinte a cheannach déanamh amhlaidh laistigh den chéad dá lá eile sula dtiocfaidh Rátáil Phobail Saoil i bhfeidhm meán oíche Déardaoin.  Dheimhnigh sé nach gcuirfí aon síneadh leis an spriocdháta sin.

“Tá dhá lá iomlána ar a laghad ann inar féidir le daoine árachas sláinte a cheannach sula dtiocfaidh an Rátáil Phobail Saoil i bhfeidhm. Is beart ríthábhachtach é sin maidir lenár gcóras rátáil phobail a chosaint, áit a n-íocann gach duine an t-aon phréimh as an aon pholasaí, beag beann ar aois agus ar stádas sláinte.

“Cabhróidh rátáil phobail saoil lena chinntiú go mbeidh sé fós ar acmhainn daoine scothaosta agus na ndaoine is laige sláinte árachas sláinte a cheannach toisc go mbeidh daoine nach ndéanann an oiread céanna éileamh – daoine óga agus na daoine is láidre sláinte – ag íoc isteach sa chóras go fóill. Cabhróidh sí freisin leis an margadh a chobhsú trí spreagadh a thabhairt do dhaoine árachas sláinte a choinneáil a luaithe a bhíonn sé acu den chéad uair.

“Is athchóiriú ollmhór eile é seo ar an mbóthar i dtreo cúram sláinte uilechoiteann. Áirítear leis na bearta eile an fhíric go bhfuil Scéim Chothrom na Féinne do chúram fadtéarmach bunaithe ar éileamh anois agus go bhfuil rochtain saor in aisce ar liachleachtóirí ginearálta á leathnú chuig na daoine is sine agus chuig na daoine is óige a mbíonn gá acu cuairt a thabhairt ar an dochtúir is minice.

“Chomh maith leis sin, tá tuilleadh acmhainní á gcur isteach againn i gcúram príomhúil, lena n-áirítear bainistíocht galar ainsealach, agus sinn ag tosú leis an gclár asma do leanaí agus na cláir dhiaibéitis do dhaoine fásta.

“Agus árachas sláinte acu, bíonn rochtain ag daoine ar raon níos leithne ospidéal agus comhairleach agus, i gcásanna áirithe, faigheann siad airgead ar ais óna gcuid liachleachtóirí ginearálta, fiaclóirí, teiripeoirí agus imscrúduithe leighis. Is é atá i gceist anseo ná cúram sláinte uilechoiteann a bhaint amach trí gach duine a ardú chuig an aon leibhéal.

“Dheimhnigh árachóirí go bhfuil ardleibhéil tráchta Idirlín agus teagmhála teileafóin ann de réir mar a thagann an tréimhse cairde chun deiridh. Tá muinín ag cuideachtaí árachais go bhfuil siad ullamh le déileáil leis an leibhéal méadaithe fiosruithe, agus línte teileafóin ar oscailt go mall gach oíche.”