Preasráitis

Molann Harris go n-oibreodh Airí Sláinte san Aontas Eorpach le chéile chun rochtain inacmhainne a chinntiú ar leigheasanna nua d’othair

D’fhreastail Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (Dé hAoine) ar an gComhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO) de chuid AE i Lucsamburg, áit ar mhol sé go n-oibreodh gach Aire Sláinte san Aontas Eorpach le chéile chun rochtain inacmhainne a chinntiú ar leigheasanna nua d’othair.

Dúirt an tAire Harris: “Tacaím go hiomlán le tuilleadh comhair idir Ballstáit den Aontas Eorpach ar mhaithe le luach níos fearr a bhaint amach dár gcórais sláinte i réimse na bpraghsanna drugaí. Trí chomhar agus comhroinnt faisnéise idir tíortha a fheabhsú, beidh torthaí níos fearr ann d’Éirinn, do na Ballstáit eile den Aontas Eorpach, dár n-othair agus do cháiníocóirí”.

Le linn Chomhairle EPSCO, reáchtáil an tAire Harris cruinnithe déthaobhacha tábhachtacha chun dul chun cinn a dhéanamh ar thairiscint na hÉireann le haghaidh athlonnú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí a fháil. Beidh ar an nGníomhaireacht í féin a athlonnú ó Londain chuig Ballstát eile den Aontas Eorpach mar gheall ar an gcinneadh a rinne an Ríocht Aontaithe chun imeacht ón Aontas.

Reáchtáil an tAire Harris plé duine le duine leis na hAirí Sláinte ó na tíortha seo: an Danmhairg, an Ísiltír, an Bhulgáir, an Rómáin, Lucsamburg agus an Liotuáin.

Le linn na gcruinnithe sin, chuir an tAire Harris in iúl go mbeadh aistriú réidh i gceist le haistriú na Gníomhaireachta go Baile Átha Cliath, rud a chinnteodh cosaint leanúnach shaoránaigh AE agus a chuirfeadh na tionscail a rialálann an Ghníomhaireacht iad ar a suaimhneas.

Ag labhairt dó faoi thairiscint na hÉireann le haghaidh athlonnú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí a fháil, dúirt an tAire: “Sásaíonn Baile Átha Cliath gach éileamh atá i gceist le tairiscint rathúil. Tá gaireacht gheografach agus chultúrtha aige chun an t-aistriú a éascú, mar aon le nascacht shármhaith ón aer, seirbhísí teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide den chéad scoth, córas oscailte cobhsaí polaitíochta lena dtugtar cinnteacht san fhadtéarma, tiomantas an Rialtais don tionscadal athlonnúcháin agus baicle mhór gairmithe ardoilte i réimse na heolaíochta beatha.”

CRÍOCH