Preasráitis

Molann an tAire McEntee do thuilleadh daoine scothaosta an vacsaín fliú a fháil agus bheith sláintiúil agus sábháilte an geimhreadh seo – ní bhíonn sé rómhall riamh an vacsaín a fháil

Tagann an tAire le chéile le heagraíochtaí do dhaoine scothaosta maidir leis an ráig fliú atá i réim faoi láthair

Tháinig Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, le chéile inniu le heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do riachtanais daoine scothaosta in Éirinn, agus í ag iarraidh an fhaisnéis agus an chomhairle is cothroime le dáta a thabhairt dóibh faoin ráig fliú atá i réim faoi láthair.  Tá daoine scothaosta leochaileach go háirithe don tréithchineál ar leith den fhliú atá coitianta in Éirinn faoi láthair.

Ghabh an tAire McEntee buíochas le gach eagraíocht as freastal ar an gcruinniú agus dúirt sí, “Tá sé mar thosaíocht againn aire a thabhairt dár bpobal scothaosta.  Tá sé ríthábhachtach go gcoinneoimid na baill teaghlaigh scothaosta agus na cairde scothaosta atá againn chomh sláintiúil agus sábháilte agus is féidir an geimhreadh seo. Is féidir linn é sin a dhéanamh trí dhaoine a chur ar an eolas faoi na rioscaí a bhaineann leis an bhfliú agus, rud ba thábhachtaí fós, trína chinntiú gurb eol dóibh conas is féidir leo an tinneas a sheachaint.

Dúirt an tAire freisin: “Tá an grúpa daoine os cionn 65 bliana d’aois ar cheann de na grúpaí i mbaol a moltar dóibh an vacsaín fliú a fháil agus is dea-scéala é gur tháinig méadú ar an líon daoine sna grúpaí sin a fuair an vacsaín cheana féin. De réir na faisnéise atá agam, áfach, is amhlaidh nach bhfuair ach thart ar leath na ndaoine scothaosta a bhfuil cárta liachta acu an vacsaín go dtí seo.  Tá sé tábhachtach gurb eol do dhaoine scothaosta agus dá dteaghlach gur do dhaoine scothaosta a dhéanann an tréithchineál den fhliú atá coitianta in Éirinn faoi láthair an difear is mó. Tá sé tábhachtach a mheabhrú dóibh freisin nach mbíonn sé rómhall riamh an vacsaín a fháil. Más rud é go bhfuil tú 65 bliana d’aois nó níos sine nó go bhfuil riocht fadtéarmach leighis agat, ba cheart duit ceist a chur ar do dhochtúir faoin vacsaín niúmacocúil.

“Is féidir le daoine teacht ar an vacsaín go héasca trí theagmháil a dhéanamh lena liachleachtóir ginearálta nó lena gcógaiseoir. Chomh maith leis sin, cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an vacsaín fliú agus an vacsaín niúmacocúil ar fáil saor in aisce do gach duine os cionn 65 bliana d’aois.  Tá an vacsaín agus an comhairliúchán ar fáil saor in aisce do gach duine a bhfuil Cárta Liachta nó Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu.  D’fhéadfaí táille comhairliúcháin a ghearradh ar dhaoine nach bhfuil Cárta Liachta ná Cárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta acu, áfach.

“Níl aon duine scothaosta ag iarraidh dul chuig an ospidéal, go háirithe i gcásanna inar féidir leo é sin a sheachaint, agus tá vacsaíniú ar an mbealach is fearr chun a chinntiú go mbeidh siad cosanta ar an bhfliú. D’fhéadfadh an fliú géarú ar na riochtaí atá orthu cheana féin agus iallach a chur orthu tréimhse fhada a chaitheamh san ospidéal. Tá seans ann go bhfulaingeoidh tú siomptóim fliú fiú amháin i gcásanna ina bhfuair tú an vacsaín cheana féin. Má tharlaíonn sé sin, déan teagmháil le do liachleachtóir ginearálta láithreach toisc go bhféadfadh sé cógas frithvíreasach a ordú duit agus tú a choinneáil as an ospidéal ag an am céanna.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí
Áiríodh iad seo a leanas leis na heagraíochtaí do dhaoine scothaosta a d’fhreastail ar an gcruinniú leis an Aire McEntee:

 • Scor Gníomhach Éireann
 • Gníomhaíocht Aoise Éireann
 • Aostacht agus Deiseanna
 • ALONE
 • Comhaontas Chúramóirí Éireann
 • Parlaimint Seanóirí na hÉireann
 • Fondúireacht an Lucht Scothaoise
 • SAGE
 • Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann
 • Tithe Altranais Éireann
 • Aoisbhá Éireann