Preasráitis

Molann an tAire Harris go ndéanfaí aighneachtaí chuig sainghrúpa nua atá ag déanamh breithniú ar shásra malartach ar dhul i muinín na cúirte le haghaidh éilimh faillí cliniciúla a réiteach

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ag moladh do gach duine a bhfuil tuairimí acu maidir le sásraí malartacha ar dhul i muinín na cúirte le haghaidh éilimh faillí cliniciúla a réiteach aighneachtaí a dhéanamh chuig an Sainghrúpa nua.

Tá an grúpa faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Charles Meenan, Breitheamh den Ard-Chúirt, agus tá sé ag déanamh breithniú ar an dlí tortanna agus ar an gcóras reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú. Cuirfidh sé tuarascáil eatramhach isteach tar éis tréimhse trí mhí ó lá bunaithe an tSainghrúpa agus, tar éis tréimhse sé mhí, cuirfidh sé tuarascáil deiridh isteach.

Dúirt an tAire Simon Harris, “Tá an Grúpa seo ag gabháil d’obair an-tábhachtach, agus é ag déanamh scrúdú ar an dóigh ar féidir linn déileáil ar bhealach níos íogaire agus níos tráthúla le díobhálacha tubaisteacha breithe, le héilimh áirithe a bhaineann le damáiste de bharr vacsaíní, agus le héilimh nach bhfuil aon díospóid faoi dhliteanas ann ina leith. Mholfainn do gach duine a bhfuil tuairimí acu ar an ábhar aighneacht a dhéanamh chuig an mBreitheamh Onórach Meenan, atá ag tabhairt faoin obair seo thar ceann Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt, agus thar mo cheann féin.

“Tá a fhios agam go bhfuil an Breitheamh Onórach Meenan ag iarraidh an córas a iniúchadh ó thaobh an duine a rinne an t-éileamh agus a fháil amach cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí déileáil ar bhealach éifeachtach agus níos íogaire le cásanna áirithe. Scrúdóidh an Sainghrúpa freisin an tionchar atá ag an reachtaíocht torta ar an gcultúr foriomlán sábháilteachta othar agus ar an nochtadh oscailte.

“Tá sprioc-am an-docht ag an nGrúpa agus ní mór dó tuairisc a thabhairt laistigh de thréimhse 6 mhí. Tá scéal brónach taobh thiar de gach cás faillí cliniciúla os comhair na gcúirteanna. Mar sin, tá súil agam, mar thoradh ar an bpróiseas atá á sheoladh ag an mBreitheamh Onórach Meenan agus ag an Sainghrúpa, go dtiocfar ar shásra trína gcuirfear feabhas ar an gcóras reatha agus trína n-éascófar an t-aistear dlíthiúil do ghearánaigh le linn tréimhse struis agus tráma ina saol.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

An 26 Meitheamh, chomhaontaigh an Rialtas Sainghrúpa a bhunú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar an gcóras reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú. Chomhaontaigh sé freisin go mbeadh an Sainghrúpa faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Charles Meenan, Breitheamh den Ard-Chúirt.

Tá téarmaí tagartha an tSainghrúpa ar fáil anseo.

Féadfar aighneachtaí a dhéanamh chuig ExpertGroup@health.gov.ie faoin Aoine an 7 Lúnasa 2018 nó ar an dáta sin.