Preasráitis

Molann an tAire Harris d’oibrithe cúram sláinte agus do dhaoine i ngrúpaí atá i mbaol an vacsaín fliú a fháil

Fuair an tAire Simon Harris TD an vacsaín fliú shéasúraigh ón Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Míochaine, inniu agus mhol sé ansin do gach oibrí cúram sláinte agus do gach duine i ngrúpaí atá i mbaol déanamh amhlaidh.

Dúirt an tAire Harris, “Fuair mé an vacsaín inniu agus mholfainn do gach duine san earnáil cúram sláinte agus do gach duine i ngrúpaí atá i mbaol an vacsaín a fháil roimh shéasúr an gheimhridh. Cabhraíonn vacsaíniú le laghdú a dhéanamh ar scaipeadh an fhliú i measc an phobail i gcoitinne. Má fhaigheann tú an vacsaín, mar sin, ní hé amháin go dtabharfaidh tú cosaint duit féin, ach tabharfaidh tú cosaint do dhaoine eile atá i mbaol freisin”.

Dúirt an Dr Holohan, an Príomhoifigeach Míochaine, “Mholfainn go láidir do ghairmithe sláinte agus do dhaoine i ngrúpaí atá i mbaol an vacsaín a fháil. Is ag gairmithe sláinte a bhíonn an teagmháil is mó le hothair leochaileacha agus bíonn ardbhaol ann dá bharr sin go dtarchuirfidh siad an fliú chuig othair. Ba cheart do gach othar atá i mbaol, lena n-áirítear daoine scothaosta agus mná torracha, an vacsaín fliú a fháil toisc go bhfuil an vacsaín sin ar an aon fhíorchosaint amháin atá againn ar an bhfliú.”

Is leis an vacsaín fliú a chuirtear cosc le scaipeadh an fhliú, ar galar tromchúiseach é a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le 1,000 bás le linn séasúr fliú throm. I measc na ndaoine sa ghrúpa atá ‘i mbaol’ tá: Oibrithe cúram sláinte, dochtúirí, altraí, daoine os cionn 65 bliana d’aois, daoine a bhfuil tinneas ainsealach orthu agus mná torracha. Moltar dóibh go léir an vacsaín a fháil.

CRÍOCH