Preasráitis

Molann an tAire Harris an Coiste Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí as comhar traspháirtí nach bhfacthas riamh a thabhairt chun críche

Thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, aitheantas inniu (an 30 Bealtaine) do thabhairt chun críche agus foilsiú na tuarascála deiridh ón gCoiste Oireachtas um Chúram Sláinte sa Todhchaí, ar coiste traspháirtí é.

Bhí bunú an Choiste traspháirtí i mí an Mheithimh 2016 ar cheann de na chéad ghníomhartha a tháinig as an gClár do Rialtas Comhpháirtíochta. Cuireadh de chúram ar an gCoiste teacht ar chomhaontú traspháirtí maidir le fís fhadtéarmach le haghaidh cúram sláinte agus treo an bheartais sláinte thar thréimhse 10 mbliana.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Ceann de na chéad ghníomhartha ar thug mé fúthu ar an oifig a ghlacadh ba ea tacaíocht a fháil ó chomhaltaí de Thithe an Oireachtais le haghaidh Coiste traspháirtí a bhunú a rachadh i mbun oibre ar straitéis 10 mbliana dár seirbhís sláinte a chur le chéile.  Táim den tuairim dhaingean gurb é seo an seans deiridh atá ag an nglúin seo nithe a chur ina gceart agus cúrsaí polaitíochta a bhaint den tsláinte.  Bhí ríméad orm an tacaíocht sin a fháil. Bunaíodh an Coiste traspháirtí um Chúram Sláinte sa Todhchaí chun aitheantas a thabhairt don ghá atá ann leis an bhfís agus an straitéis fhadtéarmach a bhí againn do chúram sláinte a athmhúnlú go bunúsach.  Tugadh mar údarás dom teacht ar chomhaontú polaitiúil leathan maidir leis an dóigh a bhféadfaí an méid sin a bhaint amach, ag féachaint do na dúshláin mhóra atá roimh ár seirbhís sláinte, rud a bhfuil glacadh uilechoiteann leis.”

Le linn dó aitheantas a thabhairt d’obair an Choiste, dúirt an tAire: “Is é atá sa tuarascáil seo ná an toradh ar phróiseas bliana a raibh comhar, idirphlé agus teagmháil traspháirtí nach bhfacthas a leithéid riamh ar siúl lena linn. Tá ríméad orm go bhfuil comhaontú polaitiúil agus tacaíocht pholaitiúil ag an tuarascáil agus molaim na comhaltaí den choiste as an am agus an dua ollmhór atá siad ag cur isteach le bliain anuas.”

Mhol an tAire leibhéal na rannpháirtíochta i bpróiseas an Choiste freisin. Dúirt sé: “Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt don pháirt a ghlac geallsealbhóirí, gairmithe cúram sláinte, an lucht léinn agus páirtithe leasmhara eile in obair an Choiste. Is féidir a fheiceáil sa spéis agus san ionchur cuiditheach a bhí ann in obair an Choiste go bhfuil dúil ag daoine ar fud na tíre inár seirbhísí sláinte a athchóiriú agus a fheabhsú.”

Leagfar an tuarascáil faoi bhráid Thithe an Oireachtais inniu agus foilseofar í ar shuíomh Gréasáin an Oireachtais an lá céanna. Déanfaidh an Dáil díospóireacht ar an tuarascáil i lár mhí an Mheithimh. Dúirt an tAire mar fhocal scoir: “Táim ag súil leis an tuarascáil ina hiomláine a bhreithniú sna laethanta le teacht agus le plé a dhéanamh uirthi ag an gcéad chruinniú Comh-aireachta eile sula ndéanfar an díospóireacht Dála iomlán uirthi i mí an Mheithimh.”

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Bunaíodh an Coiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí an 1 Meitheamh 2016. Tá sonraí maidir le téarmaí tagartha, comhaltas agus clár oibre an Choiste ar fáil anseo: http://www.oireachtas.ie/parliament/oireachtasbusiness/committees_list/future-of-healthcare

Tá an tuarascáil deiridh agus tuarascálacha eatramhacha roimhe ón gCoiste ar fáil anseo:http://www.oireachtas.ie/parliament/oireachtasbusiness/committees_list/future-of-healthcare/report